Trong 2 ngày 11 và 12/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Tham gia hội nghị có trên 80 đại biểu là các thành viên của Ban đại diện Hội người cao tuổi; thành viên các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 11 huyện, thành phố trên địa bàn. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được phổ biến các nội dung liên quan của đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau như: giới thiệu và triển khai thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; hướng dẫn nhân rộng mô hình; thành lập và quản lý hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; một số kỹ năng cần thiết cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ,…

 

Đây là một trong những hoạt động của Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020. Qua đó, nhằm nhân rộng các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn tỉnh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chú trọng giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng./.

 

Vi Hoa