Chiều ngày 7/8/2018, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

IMG_4218.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ưu tiên các xã phấn đấu về đích năm 2018 và xã đặc biệt khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm. Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp được tăng cường, đổi mới triển khai hỗ trợ, hướng dẫn các hình thức tổ chức sản xuất, lựa chọn đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã. Tổng diện tích gieo trồng đạt 49,8 nghìn ha, đạt 96% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước đạt 160,8 nghìn tấn, đạt 101,4% kế hoạch, chăn nuôi có tín hiệu phục hồi và phát triển, trồng rừng được 7.643,5ha, đạt 84,9% kế hoạch. Các hoạt động dịch vụ nông nghiệp, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng được tăng cường thực hiện.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp về những vấn đề: Quy hoạch tạo quỹ đất, hình thành các vùng trồng cây có giá trị kinh tế cao, phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu.

 

IMG_4257.JPG

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong thời gian qua. Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, hỗ trợ thông tin, dự báo tình hình, xây dựng nhãn hiệu, mô hình mẫu để nhân rộng, quảng bá, thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, phát huy khai thác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát cơ chế chính sách, tham mưu sửa đổi, bổ sung phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tập trung sản xuất nông nghiệp. Rà soát, đánh giá diện tích rừng nghèo kiệt, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế. Đào tạo lao động nông thôn phù hợp sát với nhu cầu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp, quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi, chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Tuyên truyền nâng cao thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới./.

 

Khánh Ly