Chiều ngày 26/7, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các mặt. Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, đầu tư phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Công tác phát triển giao thông nông thôn vẫn tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng, đã làm mới đường bê tông xi măng được trên 207 km; mở mới trên 41km; sửa chữa duy tu nền, mặt đường được trên 5,6 km; Tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã từng bước được nâng cao, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo nhu cầu đi lại 4 mùa của Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện thẩm định 34 dự án, công trình giao thông, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 công trình; tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, nhà đầu tư tham gia về chuyên môn đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

 

Công tác quản lý nhà nước về vận tải tiếp tục được tăng cường theo hướng phục vụ doanh nghiệp. Trật tự vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đào tạo được tăng cường,…

 

Vi Hoa