Ngày 5/7, Đoàn Thanh tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành thanh kiểm tra cơ sở cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng.

 

Thông qua công tác kiểm tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiêu sót và những tồn tại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước ăn uống.

 

Ảnh: thử test mẫu nước nhanh tại cơ sở

 

Theo đó, tại các cơ sở, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; lấy mẫu nước ăn uống, nước sinh hoạt tại các cơ sở được kiểm tra để làm xét nghiệm,… Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vệ sinh, kết quả thử mẫu nước nhanh cho chỉ số trong ngưỡng cho phép,.../.

 

Vi Hoa