Ngày 25/6, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh phối hợp cùng Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn và quản lý về công tác an toàn thực phẩm cho các cán bộ văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn.

Lãnh đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh phát biểu khai mạc

 

Trong thời gian tập huấn, trên 200 cán bộ, công chức văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh sẽ được phổ biến các kiến thức trong quản lý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gồm Quyết định số 2557/QĐ-SYT ngày 19/5/2017 quy định phân cấp quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế; Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phân cấp quản lý an toàn thực phẩm; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm,…