Ngày 23/6, Hội Đông Y tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khai trương trung tâm kế thừa ứng dụng Đông y trực thuộc Hội Đông Y tỉnh Lạng Sơn.

 

Lễ khai trương Trung tâm Ứng dụng Kế thừa Đông y tỉnh Lạng Sơn

 

Trung tâm Kế thừa Ứng dụng Đông Y thành lập trên cơ sở phát triển từ phòng chẩn trị y học cổ truyền của Hội Đông Y tỉnh. Trong đó, Trung tâm Kế thừa ứng dụng đông y gồm các bộ phận: bộ phận kế thừa, bộ phận chẩn trị y học cổ truyền; bộ phận điều dưỡng và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền. Với phương châm khám chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền y học hiện đại, Trung tâm sẽ tiếp tục kế thừa, ứng dụng các bài thuốc đông y gia truyền, sưu tầm, bổ sung các bài thuốc của các ông lang, bà mễ vào điều trị cho người bệnh.

 

Việc đi vào hoạt động củaTrung tâm kế thừa ứng dụng đông y sẽ có ý nghĩa góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển di sản văn hóa về y học cổ truyền, góp phần từng bước hiện đại hóa y học cổ truyền, nâng cao khả năng chuyên môn toàn diện, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Vi Hoa