Ngày 16/5/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Công Hội, Quyền vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

 

Qua 02 năm công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017, 2018 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và nhân dân, tạo ra đợt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng. Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm sát sao hơn trong việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm, đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn đảng và toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn một số việc cụ thể còn nổi cộm, những hạn chế, yếu kém kéo dài để có các biện pháp khắc phục, gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sĩ tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ cơ sở, các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trao giải cho 06 tập thể, cá nhân và 35 tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

 

Thùy Linh