Sáng ngày 09/01/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh chủ trì Phiên họp mở rộng quý IV năm 2017, nhằm đánh giá tình hình kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2017, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH đã góp phần tích cực có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong năm, tổng huy động vốn của ngân hàng tăng 101,973 tỷ đồng so với năm 2016, hoàn thành 121,9% kế hoạch, doanh số cho vay đạt 835,844 tỷ đồng với 22.914 lượt hộ được vay, tổng dư nợ cho vay 13 chương trình tín dụng là 2.573,971 tỷ đồng, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức công tác xã hội là 2.570,042 tỷ đồng, tăng 196,383 tỷ đồng so với năm 2016.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2018, Ngân hàng CSXH phát huy những kết quả đã đạt được,  khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành kiểm tra, kiểm soát, kiện toàn, tập huấn, nâng cao hiệu quả các tổ tiết kiệm vay vốn và hiệu quả vốn vay. Quan tâm chuyển vốn ngân sách địa phương ủy thác Ngân hàng CSXH cho các đối tượng chính sách vay vốn nhằm đạt chỉ tiêu được giao và giải quyết việc làm, nâng cao mức sống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Khánh Ly