Ngày 09/1/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Xây dựng.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2017, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Xây dựng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017. Sở đã chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; tăng cường công tác thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quản lý, thẩm định đối với các dự án, công trình đã được phê duyệt và các công trình đã, đang trong quá trình triển khai xây dựng, đảm bảo thực hiện theo các trình tự quy định; tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình...

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Sở Xây dựng, những kết quả Sở đạt được đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; trong đó, tập trung vào việc rà soát lại hệ thống quy hoạch trên địa bàn, quyết liệt trong công tác quản lý đô thị, các công trình công cộng như công viên, hệ thống cây xanh, nhà ở chung cư, nghĩa trang... đảm bảo đô thị văn minh, sạch đẹp; nâng cao hiệu quả trong việc thẩm định thiết kế, quản lý chất lượng, hoạt động xây dựng, nhất là đối với nhà ở chung cư, trụ sở làm việc của cơ quan; bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính./.

 

Bích Diệp