Sáng ngày 28/8, Sở Khoa học và Công Nghệ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công tác sáng kiến năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Thời gian qua công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã được Uỷ Ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời động viên khuyến khích công chức, viên chức, người lao động say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Đã có nhiều sáng kiến mang lại giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa xã hội thiết thực.

         

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Qua hơn một năm thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản thực hiện các hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, trong năm 2016, đã có gần 1.680 sáng kiến được công nhận là Sáng kiến cấp cơ sở. 20 hồ sơ được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Trong đó, năm 2016 có 17 sáng kiến, riêng 6 tháng đầu năm 2017 có 3 sáng kiến.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện đã cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến, giải pháp để hoạt động sáng kiến của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Vi Hoa – Hứa Hòa