Ngày 24/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và công tác quản lý, vận hành hồ chứa, an toàn thủy đập mùa mưa bão tại Nhà máy thủy điện Thác Xăng của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 1 tại Hùng Việt, huyện Tràng Định.

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng thân đập Thủy điện Thác Xăng

 

Theo Báo cáo của Công ty, Nhà máy thủy điện Thác Xăng bắt đầu vận hành thử và hòa lưới điện Quốc gia vào ngày 15/7/2016; với công suất lắp máy 20,0 MW, cung cấp sản lượng điện trung bình năm khoảng 90,55 triệu kWh. Nhà máy thủy điện Thác Xăng đã thực hiện nghiêm túc theo quy định quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn; đồng thời chú trọng thực hiện các phương án bảo vệ an toàn đập thủy điện, phòng chống lụt bão, phòng chống lũ, lụt vùng hạ du theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; công tác kiểm tra trước và sau mùa lũ, kiểm tra các trang thiết bị, hạng mục công trình… đều được Công ty thực hiện thường xuyên đảm bảo vận hành theo chế độ quy định.

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra quy trình vận hành và điều tiết dòng chảy tại Phòng điều khiển trung tâm

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của Công ty, các sở, ngành và UBND huyện Tràng Định, Văn Lãng, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công ty. Về nhiệm vụ thời gian tới, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa, an toàn hồ đập theo đúng các quy trình, quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vận hành, xả lũ theo đúng quy định, thực hiện thông tin kịp thời cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ; phối hợp làm tốt công tác cảnh báo, thông báo lũ, xả lũ, công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong sử dụng lòng hồ theo quy định; đặc biệt, khi hoàn lưu cơn bão số 06 về, cần thường xuyên theo dõi diễn biến để chủ động trong công tác phòng chống; các sở, ngành tạo điều kiện cho Công ty trong quán lý, vận hành nhà máy thủy điện; UBND huyện tiếp tục phối hợp với Công ty thực hiện tốt công tác dân vận, đồng thời, khuyến cáo, nghiêm cấm các hoạt động, di chuyển qua lòng sông, đặc biệt là mùa mưa lũ; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

Bích Diệp