Ngày 23/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

 

Theo đó, việc sử dụng, ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp thông tin đến người dân và doanh nghiệp đã được các cơ quan, đơn vị ứng dụng, sử dụng có hiệu quả. Hạ tầng kỹ thuật CNTT cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ số máy tính/cán bộ, công chức của các cơ quan khối hành chính đạt trên 90%; các đơn vị đã tăng cường sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử, chữ ký số, thư điện tử, trang thông tin điện tử trong công việc; từ đó từng bước hiện đại hóa nền hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý công vụ. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải khá đầy đủ các thủ tục hành chính, liên kết với cổng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đã tích cực ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành và phục vụ, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo; quan tâm nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh; xây dựng các văn bản pháp lý về ứng dụng CNTT, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, triển khai chính quyền điện tử; trong quá trình triển khai, đảm bảo an toàn an ninh mạng, tốc độ đường truyền./.

 

Bích Diệp