Ngày16/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên mở rộng cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo. Dự hội nghị có trên sáu trăm đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể và các đồng chí cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở của thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

 

 

Tại hội nghị, Báo cáo viên Cục Chính trị Quân chủng Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo và hoạt động của Quân chủng Hải quân; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Qua hội nghị, các đại biểu được củng cố kiến thức để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền miệng, như: kiến thức về nội thủy, đường cơ sở, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, vùng biển quốc tế; tình hình quốc tế liên quan đến Biển Đông; hoạt động quản lý biển đảo;...

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tích cực tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuyên truyền về hoạt động của Quân chủng Hải quân; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; những kiến thức cơ bản các văn bản pháp lý về biển, đảo...

 

Nguyễn Đức Luận