Ngày 8/8, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản mới về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Tham gia hội nghị có gần 110 đại biểu là các cán bộ đến từ Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm; phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân  sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh phát biểu khai mạc

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các giảng viên của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phổ biến các văn bản, chính sách mới như: Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về Nhãn hàng hóa; Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sả đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

 

Giảng viên Tổng cụ Đo lường Chất lượng phổ biến văn bản mới

 

Thông qua đó, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sẽ được nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và áp dụng. Từ đó, giúp cho công tác quản lý và thực hiện đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trển địa bàn được tốt hơn trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa