Ngày 03/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cao Minh và xã Chi Lăng, huyện Tràng Định.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại công trình trường học trên địa bàn xã Chi Lăng

 

Theo Báo cáo, xã Cao Minh là xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, xã đã đạt 07 tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, lao động việc làm, giáo dục đào tạo, y tế. Trong năm 2017, phấn đấu đạt chuẩn thêm 03 tiêu chí về điện, trường học, tổ chức sản xuất.

 

Xã Chi Lăng là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Hiện số tiêu chí đạt chuẩn là 12 tiêu chí. Còn lại 07 tiêu chí đang được huyện, xã chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông trên địa bàn 02 xã, nghe báo cáo của huyện, xã và các sở, ngành có liên quan, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả của huyện và 02 xã trong xây dựng nông thôn mới. Với xã Cao Minh là xã đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, các tiêu chí đạt chuẩn đều thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của xã. Thời gian tới, đề nghị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn, phát huy những tiềm năng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt chuẩn đối với những tiêu chí còn lại. Xã Chi Lăng tiếp tục rà soát, đánh giá từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn; cần quyết liệt, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy được vai trò chủ thể của người dân; quan tâm phát triển các mô hình sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng./.

 

Bích Diệp