Skip to main content

Bệnh viện Y Dược học cổ truyền chuyển đến trụ sở mới

Từ ngày 10/10, Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn đã chuyển đến trụ sở mới tại thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.