Skip to main content

Bế mạc kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày 09/12/2019, kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận tại tổ, chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình một số nội dung tại kỳ họp

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ để cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đã có 45 lượt ý kiến thảo luận, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, các dự thảo Nghị quyết đã trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, cũng tập trung làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến công tác thu ngân sách, thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; giải pháp giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, tình hình giải phóng mặt bằng một số dự án; hoạt động thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tình hình tái cơ cấu nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh ở cơ sở, phát triển du lịch; công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, đô thị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn với không khí nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập trung. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã báo cáo, giải trình về các vấn đề nổi bật, đang được dư luận và cử tri quan tâm: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019, công tác thu hồi đất thực hiện các dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, giải quyết việc làm và hoạt động xuất khẩu lao động, công tác hỗ trợ hợp tác xã, công tác bảo vệ, phát triển rừng, giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám chữa, bệnh ở cơ sở.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, trong đó có nội dung về kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2019. Đồng chí cũng nêu rõ các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2020: luôn xác định đúng, trúng các nhiệm vụ để có giải pháp thực hiện hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đeo bám trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách đã phê duyệt.

 

Kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công, Bảng giá đất, các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, khởi nghiệp và một số chính sách khác.

 

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, HĐND tỉnh cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, nâng cao chất lượng các kỳ họp; UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở mức cao nhất; chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho bước phát triển toàn diện và vững chắc trong giai đoạn 2021 - 2025. Các tổ đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc và báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, đồng thời, tích cực, chủ động nghiên cứu, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, sớm tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong các cơ quan đơn vị của mình và vận động nhân dân cùng thực hiện./.

 

Phương Linh