Skip to main content

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Chiều 16/5/2019, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa năm 2018 và quý I/2019 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 và quý I/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện kiểm soát, CCTTHC phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, CCTTHC, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành lập và chính thức đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 17/01/2019, chỉ đạo kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định.

 

Năm 2018 toàn tỉnh có 1.812 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, tiến hành rà soát, đánh giá 412 TTHC. Quý I/2019, có 1.802 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, tiến hành rà soát 320 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thời hạn thực hiện từ 03 ngày trở lên để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm 30% thời hạn giải quyết. Đối với TTPVHCC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với 1.301 TTHC. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm từ ngày 11/01 đến 31/3/3019 là: 2.916 hồ sơ. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch, qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác CCTTHC trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần có những kiến nghị, giải pháp cụ thể hơn để đoàn giám sát tiếp nhận thông tin rõ ràng, xác đáng hơn để có những đề xuất phù hợp với thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo chủ đề của năm 2019.

 

Tại đây, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cụ thể về việc rà soát, đánh giá TTHC, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp huyện, cấp xã, việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền còn chậm, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền từ tỉnh đến xã, hướng dẫn bố trí cán bộ tại Bộ phận Một cửa theo Nghị định 61...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải trình, làm rõ cụ thể thêm một số nội dung, đồng thời đề nghị các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra cũng như tổ chức tập huấn  cho đội ngũ cán bộ làm công tác một cửa cấp huyện, xã, tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng của TTPVHCC.

 

Đồng chí Trưởng đoàn kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo trước ngày 25/5/2019. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cấp huyện, xã. Rà soát lại các kiến nghị, vướng mắc để đề xuất với Trung ương, HĐND tỉnh, qua đó, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

Khánh Ly