Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3307/VP-KSTT Về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
142/KH-UBND Triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
141/KH-UBND Triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019
813/UBND-KTN Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
456/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét quy trình thu Phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND
3306/VP-KTN Về việc khắc phục hậu quả bão số 3
3304/VP-KTTH Về việc chấp hành quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH Nhã Phương
3299/VP-KTN Về việc chỉ đạo rà soát kết quả đo đạc đất có nguồn gốc của nông, lâm trường trả về địa phương
3297/VP-KTTH Về việc đầu tư giếng khoan cấp nước cho nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Co Sâu
3296/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 8/2019 (ngày 13/8/2019)
3292/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
3291/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế CĐKT CĐT trong đơn vị HCSN trong thông tư 195/2012/TT-BTC
3290/VP-KTTH Về việc phối hợp tuyên truyền “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam” 29/11
3288/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
3285/VP-NC Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết
3284/VP-NC Về việc tham mưu việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
3283/VP-KTTH Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 5445/BKHĐT-HTX, ngày 05/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3280/VP-KTTH Về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Kế hoạch 113-KH/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh uỷ
3279/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở LĐTBXH tại Tờ trình số 81/TTr-SLĐTBXH ngày 06/8/2019
3268/VP-KGVX Về việc giải quyết chế độ cho đối tượng nghỉ chờ việc và có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
3266/VP-KGVX Về việc góp ý về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp
3258/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 6838-CV/BTGTU ngày 16/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương
3257/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3256/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 162/TTr-SYT ngày 31/7/2019 của Sở Y tế
3254/VP-KGVX Về việc Đề án phát triển du lịch tâm linh tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ nay đến năm 2025
3253/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
3252/VP-KGVX Về việc phối hợp thực hiện cuốn sách Cẩm nang du lịch Việt Nam
3251/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”
140/KH-UBND Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
139/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong trào làm đường giao thông...
792/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
450/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020 tại huyện Bắc Sơn
3248/CV-ĐKT Về việc hoãn kiểm việc tại UBND huyện Văn Lãng
3247/VP-KTTH Về việc dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3246/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về tạo điều kiện để xuất khẩu quả Na sang thị trường Trung Quốc
3245/VP-KGVX Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
283/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
282/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2
281/GM-UBND Giấy mời tham dự Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
279/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2019