Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3092/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 2013-2020
3089/VP-KGVX Về việc định hướng hoạt động bảo tàng
3088/VP-KGVX Về việc nghiên cứu đề xuất của Sở LĐTBXH tại Công văn số 965/SLĐTBXH-GDNN ngày 22/7/2019
3084/VP-KTN Về việc Thẩm tra Báo cáo thẩm định đề xuất dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
3083/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
3082/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam về giữ lại quỹ đất sau cổ phần hóa
3081/VP-KTN Về việc tiếp tục triển khai rà soát, quản lý, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy điện và đề xuất các danh mục dự án vào quy hoạch điện VIII
3080/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3079/VP-KTN Về việc xử lý vướng mắc trên khu đất Công ty Cổ phần Trung Việt sử dụng tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
3078/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh về khu vực dự kiến đấu giá khoáng sản
3076/VP-KTN Về việc hoàn thiện danh mục Dự án sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma tuý
3075/VP-KTN Về việc đề xuất nội dung tham gia ý kiến xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
3074/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, giai đoạn đến năm 2025”
3073/VP-KTN Về việc rà soát, phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019
3058/VP-KTN Về việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển tài nguyên thiên nhiên Đại Dương
3057/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP
3056/VP-NC Về việc rà soát, tổng hợp danh mục vị trí việc làm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
3055/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn về điều chỉnh nguồn vốn thực hiện công trình
3054/VP-KSTT Về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ
3053/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý II/2019
3052/VP-NC Về việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
3048/VP-TH Về việc tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
3047/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về giải phóng mặt bằng diện tích đất lấn, chiếm suối Đền Cấm
3046/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện thảo thuận Paris về biến đổi khí hậu
3045/VP-KTN Về việc triển khai Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3044/VP-KTN Về việc thẩm định dự thảo Hợp đồng dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn
3042/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP
3038/VP-KTTH Về việc báo cáo chi phí lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa
3037/VP-KTN Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
3036/VP-KTN Về việc khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Thành
3035/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
259/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét mở rộng phạm vi các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
258/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
257/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021
256/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
255/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1415/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
1414/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Minh Khai, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1405/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Văn An, huyện Văn Quan
1404/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan