Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
266/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
263/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
262/GM-UBND Giấy mời họp làm việc với Đoàn giám sát 1154 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
429/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc Sơn
261/GM-UBND Giấy mời dự họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ
424/TB-UBND Thông báo kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc Sơn
260/GM-UBND Giấy mời họp xem xét quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa
417/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
03/CĐ-UBND Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 03
757/UBND-KTN V/v điều chỉnh danh mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan
756/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3132/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về việc giao đất cho UBND phường Hoàng Văn Thụ để xây dựng Nhà Văn hóa khối 5
3131/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về điều chỉnh ranh giới khu đất chợ Giếng Vuông
3129/VP-KTTH Về việc hoàn thiện đề cương phóng sự phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3128/VP-KGVX Về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
3127/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai
3123/VP-KTTH Về việc phối hợp tuyên truyền nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3122/VP-NC Về việc Báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019
3317/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin người cai nghiện ma túy và phòng chống TNXH trên địa bàn tỉnh
3110/VP-KTN Về việc kiểm tra nội dung Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng phản ánh về hành vi san lấp đất để xây dựng trái phép
3108/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2019
3107/VP-KTTH Về việc tham gia Chương trình xúc tiến thương mại và giao thương tại UAE, Tandania
3106/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup
3105/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 217/2015/TT-BTC
3104/VP-KTTH Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng, ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025
753/UBND-KTTH Về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
749/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
747/UBND-KTN Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định
416/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019
3100/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3099/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
3098/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP
3097/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến cát, sỏi tại xã Song Giáp, huyện Cao Lộc
3096/VP-KTN Về việc góp ý dự kiến quan điểm, mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3095/VP-NC Về việc xem xét kiến nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
3094/VP-KTN Về việc lựa chọn các ca khúc và khẩu hiệu tuyên truyền nông thôn mới
3093/VP-KGVX Về việc thực hiện Công văn số 2884/BVHTTDL-DSVH ngày 24/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1436/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kho vận THL chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
16/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 87, tờ bản đồ số 96, có diện tích 131 m2, tại địa chỉ: Số 648, đường Trần Đăng Ninh, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn