Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1961/VP-KT Về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1959/VP-KT Về việc quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp năm 2020
1957/VP-THNC Về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1956/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP đầu tư phát triển 3D Việt Nam
1955/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giao đất để giải quyết đơn của công dân
1954/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn về giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất
1954/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn về giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất
1953/VP-KT Về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1952/VP-KT Về việc thông tin Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC) Đà Nẵng 2020
1951/VP-KT Về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
1950/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn về thu tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I
1949/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương
1947/VP-THNC Về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý
1943/VP-KT Về việc tổng hợp báo cáo ngân sách chi Y tế- Dân số giai đoạn 2018-2020
1942/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 80/BC-SVHTTDL
936/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
935/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
934/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn
933/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Hữu Lũng
932/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng
931/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Gia
930/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc
929/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Tràng Định
928/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 06 năm 2020)
926/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
925/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình
924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng
923/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học I xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
922/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
919/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020
505/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ
504/UBND-KGVX V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế công trình Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn
1937/VP-KGVX Về việc rà soát danh mục mua sắm thiết bị thuộc Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020
1935/VP-KGVX Về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)
1934/VP-KGVX Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
167/GM-UBND Giấy mời khảo sát thực tế một số địa điểm đề xuất lập quy hoạch chung xây dựng khu vực phát triển công nghiệp -đô thị -dịch vụ dọc theo tuyến cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng
166/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét cơ sở pháp lý để thu hồi giá trị lợi thế của khu đất xây dựng nhà Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
936/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
922/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
923/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học I xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo