Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1145/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về hủy phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh
1144/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về kinh tế tập thể
1143/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thu hồi đất lòng hồ Bản Quyền để thi công công trình xử lý điểm đen tuyến Quốc lộ 1B của Sở Giao thông vận tải
1142/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, sửa chữa Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
1141/VP-KTN Về việc nghiên cứu, dự thảo ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ
1139/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X)
1137/VP-KTTH Về việc biểu dương các lực lượng chức năng trong vụ việc bắt giữ hàng hóa nhập lậu tại đường mòn 474 xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
1136/VP-TH Về việc tổ chức tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua hình thức nghe nhìn
1135/VP-KTN xác định Về việc giá đất liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
1134/VP-KTN Về việc kiểm tra, rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn
1133/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1132/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế TNDN hỗ trợ, phát triển DNNVV
63/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
576/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
575/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
246/UBND-KTN Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1127/VP-KGVX Về việc tuyên truyền trên Tạp chí Công Thương năm 2019
1125/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất chủ trương thực hiện dự án cải tạo, chỉnh tranh khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh của UBND thành phố Lạng Sơn
1123/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019
1122/VP-NC Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh
1121/VP-NC Về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 3, Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh
1119/VP-NC Về việc tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp quốc tế 2019 tại Nhật Bản
1117/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy
1116/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH
1115/VP-KGVX Về việc góp ý cho dự thảo Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
1114/VP-KGVX Về việc đồng ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
244/UBND-NC Về việc bổ sung số liệu về chức danh và người có thẩm quyền XPVPHC
1112/VP-KTN Về việc phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1110/VP-KTN Về việc tham gia Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019
1104/VP-KSTT Về việc tổng hợp và cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018.
1103/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn về tài sản giữ hộ chuyên dùng đảm bảo giao thông
1102/VP-KTN Về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tham gia Chương trình vì môi trường xanh quốc gia 2019
1101/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia
1100/VP-KTN Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
62/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
34/BC-VP Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
114/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn
113/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021
112/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét dự thảo Đề án “Tôn tạo Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”
152/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp báo Quí I năm 2019