Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
169/TB-UBND Thông báo lịch kiểm tra một số trường học trên địa bàn huyện Văn Quan, Cao Lộc
162/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn
120/GM-UBND Giấy mời dự buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý các Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
118/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm Quý I/2019
117/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định
116/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, III) thành phố Lạng Sơn
115/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
167/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
166/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu Bình Nghi
165/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu Nà Nưa
163/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch và đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh
1188/VP-NC Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
1187/VP-KTN Về việc đề xuất lập dự án Cảng cạn của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
1186/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
1185/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc tại dự án khu đô thị Phú lộc I, I, III
1184/VP-KTTH Về việc phương án xử lý các cơ sở nhà đất tại địa bàn huyện Hữu Lũng.
1183/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết thi hành các văn bản về lực lượng trị an cơ sở
1182/VP-NC Về việc xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án 1439
1181/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1177/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337
1175/VP-KTTH Về việc thành lập lại Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh
1174/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.
1173/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-TT
1172/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Công ty CP Đầu tư Châu á – Thái Bình Dương về dự án Khu tổ hợp thương mại và dịch vụ Mega Apec Center
1170/VP-TH Về việc chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo Tổng điều tra dân số và nhà ở
1169/VP-KGVX Về việc Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019
1168/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 14/3/2019
1167/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
64/KH-UBND Thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020
249/UBND-KGVX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
159/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
158/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
157/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
1152/VP-KSTT Về việc đôn đốc thực hiện kiện toàn tổ chức, bố trí trụ sở trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa.
1150/VP-NC Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
1149/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1148/VP-KGVX Về việc tham mưu, triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1146/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
129/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
582/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh