Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
453/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
452/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về các nội dung tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
451/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét các nội dung liên quan đến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 và công tác quản lý Quỹ bảo vệ môi trường
670/TB-UBND Thông báo Rút nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019 (ngày 19/11/2019)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn)
1236 /UBND-KTN V/v thỏa thuận mở điểm đấu nối đường ra, vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát với QL.4A tại Km2+420 (bên trái tuyến), tỉnh Lạng Sơn
4784/VP-KTN Về việc ý kiến của KfW liên quan đến đề xuất bố trí tài chính cho dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 1b
4783/VP-KTN Về việc lập hồ sơ quyết toán hạng mục xây dựng đã hoàn thành thuộc Dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I), huyện Văn Lãng
4781/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030
4779/VP-KTN Về việc giới thiệu địa điểm cho Tập đoàn TH nghiên cứu, khảo sát
4778/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả về HNKTQT và thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4775/VP-KTN Về việc đề xuất dự án thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc
4772/VP-KGVX Về việc tham mưu chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
4770/VP-KGVX Về việc xem xét việc sử dụng số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
4769/VP-KGVX Về việc xem xét kết hợp giảng dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
4766/VP-KTTH Về việc nghiên cứu, đề xuất lại phương án giảm chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cửa khẩu hoạt động ít sôi động
4764/VP-KGVX Về việc góp ý Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020 - 2025
4763/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
4762/VP-KGVX Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
1234 /UBND-KGVX V/v phúc đáp đề nghị của Báo Thế giới & Việt Nam
1233 /UBND-KTN V/v đề nghị sớm xem xét phương án điều chỉnh quy mô đầu tư, phương án hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng
1232/UBND-KTN V/v thỏa thuận đấu nối đường bộ tại Km19+490 QL.1A (phải tuyến) và làm cống chui qua đường sắt tại Km145+970 (lý trình đường sắt) kết nối vào dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai pha, thành phố Lạng Sơn
1230 /UBND-KGVX V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
1228 /UBND-NC V/v thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức
1227 /UBND-KTN V/v góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
4761/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện và báo cáo nhu cầu, khả năng giải ngân Tiểu dự án chuẩn bị cho Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện
4760/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh năm 2019
4759/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất đơn vị thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
4758/VP-KTN Về việc tổng hợp, báo cáo hình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg
4757/VP-KTN Về việc bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên tuyến đường Đại Huề thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
4756/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD
4755/VP-KGVX Về việc xác minh thông tin thân nhân thờ cúng liệt sĩ
4754/VP-NC Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
4750/VP-KTN Về việc thực hiện công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018
4749/VP-KGVX Về việc xem xét danh mục bàn ghế giáo viên và học sinh tại trường phổ thông có học sinh bán trú
4748/VP-KSTT Về việc khẩn trương thực hiện các nội dung xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia.
4746/VP-KGVX Về việc góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
4745/VP-KTN Về việc phối hợp, tạo điều kiện thực hiện Đề án điều tra, đánh giá tổng thể khoáng sản sắt, mangan vùng Tây Bắc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
50/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu quyền sử dụng đất 13 lô đất thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2251/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định