Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét chủ trương điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và dự thảo Quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
09/CTr-UBND Kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona
25/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
24/GM-UBND Giấy mời hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 01 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
23/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Cao Lộc
22/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lộc Bình
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
217/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
216/QĐ-UBND Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
215/QĐ-UBND Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
213/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, kinh phí triển khai Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
210/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
209/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
310/VP-NC Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở
309/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
308/VP-KTN Về việc quản lý công trình mương thủy lợi Rằng Cáy
307/VP-KTTH Về việc rà soát số liệu và hoàn thiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
306/VP-KTTH Về việc dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
207/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
206/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (vận động viên đạt thành tích cao tại giải thi đấu thể thao quốc gia năm 2019)
48/TB-UBND Thông báo về việc hoãn tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020
305/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
304/VP-KTTH Về việc đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2020
303/VP-KTTH Về việc làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề "việc thực hiện các Hiệp định thương mại tư do (FTA) mà Việt Nam là thành viên" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
302/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
301/VP-KGVX Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020
299/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
298/VP-KGVX Về việc ban hành Kế hoạch tập luyện, khai mạc, bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
297/VP-KGVX Về việc tham mưu xây dựng Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025
296/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đến năm 2019, triển khai năm 2020
294/VP-KGVX Về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân
293/VP-KTTH Về việc tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Nhật Bản
291/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về chủ trương giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng của Kho K87
289/VP-KTN Về việc xây dựng chương trình quan trắc môi trường
288/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giải quyết các công trình vi phạm tại khu đô thị Phú Lộc IV
288/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giải quyết các công trình vi phạm tại khu đô thị Phú Lộc IV
287/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giải quyết các công trình vi phạm tại khu đô thị Phú Lộc IV
203/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
202/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn
201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước đường vào Trại giam Yên Trạch