Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
345/VP-KTN Về việc kinh phí thanh toán xi măng hỗ trợ Đề án phát triển GTNT đã thực hiện năm 2018
344/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
343/VP-KTTH Về việc xem xét điều chỉnh nội dung phân bổ kinh phí đưa đón đại biểu người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2019
342/VP-KTTH Về việc xem xét những thắc mắc của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Chợ đêm Kỳ Lừa
88/UBND-NC Về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
336/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm 2019
335/VP-KTN Về việc triển khai vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
330/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP
329/VP-KTTH Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
328/VP-KTTH Về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
327/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
325/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Trung tâm Phân tích và Dự báo
324/VP-KGVX Về việc thực hiện giới thiệu tại Triển lãm cây hoa Đào đẹp
320/VP-TH Về việc phối hợp với Báo Công Thương tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn
312/VP-NC Về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch
36/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
311/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị cho kinh doanh Kho Tân Thanh của Công ty Cổ phần Xuất nhận khẩu Lạng Sơn
309/VP-KTN Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2019
308/VP-KTN Về việc thực hiện hoán đổi trụ sở giữa BIDV và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
307/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC
306/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử
305/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
304/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
300/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018
299/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp kiểm soát phế liệu nhập khẩu
295/VP-KGVX Về việc tham mưu ban hành Kế hoạch gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn năm 2019
293/VP-NC Về việc góp ý dự thảo góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
291/VP-KGVX Về việc truyền thông về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - văn hoá xã hội của tỉnh Lạng Sơn
289/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình Cấp nước và vệ sinh trạm y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2018
288/VP-KGVX Về việc thẩm tra Tờ trình số 10/TTr-SYT ngày 15/01/2019 của Sở Y tế
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/GM-UBND GIấy mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ
35/TB-UBND Thông báo về việc thời gian họp tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019
34/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2018
33/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Đề án “Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
32/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
31/GM-UBND Giấy mời hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
30/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
160/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
146/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
36/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019