Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4913/VP-KTN Về việc tham mưu phúc đáp việc điều chỉnh Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
4912/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin tài chính và phối hợp giải trình, thuyết minh BCTCNN tỉnh năm 2018.
4911/VP-KTN Về việc xin gia hạn thời hạn sử dụng đất của Công ty TNHH Thành Long
4901/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
4898/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
4897/VP-KTTH Về việc hỗ trợ rà soát phương án sắp xếp lại; xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
4897/VP-KTTH Về việc hỗ trợ rà soát phương án sắp xếp lại; xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
4896/VP-KTN Về việc xem xét lập quy hoạch chung xây dựng phân khu các Cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng
4895/VP-KTN Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến đô thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0-Km3+654, đường tỉnh ĐT.243
4893/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất đầu tư xây dựng 01 hố chôn lấp rác tại Bãi xử lý rác thải Lân Tắng, xã Đồng ý, huyện Bắc Sơn
4892/VP-KGVX Về việc thống nhất sử dụng số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4891/VP-KGVX Về việc thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
1256/UBND-KGVX V/v đầu tư cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ năm 2020
1255/UBND-KTN V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
4873/VP-KGVX Về việc hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”
4872/VP-KSTT Về việc nghiên cứu góp ý dự thảo Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
4870/VP-KGVX Về việc hỗ trợ tuyên truyền Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
1253/UBND-NC V/v bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã
1252/UBND-KTN V/v bổ sung vốn thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4867/VP-NC Về việc tổ chức khảo sát, đánh giá hoạt động của lực lượng dân phòng
4866/VP-TH Về việc báo cáo làm rõ đề xuất xây dựng chính sách về nâng cấp nhà văn hóa và chính sách phát triển du lịch
4865/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4863/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn về gói thầu kiểm toán Tiểu dự án DD2: Cải tạo hệ thống thoát nước và ngăn lũ thị trấn Đồng Đăng
4862/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh điều chỉnh vị trí, mặt bằng thiết kế một số hạng mục công trình Trạm quantrắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh
4860/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp
4859/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công an tỉnh về việc thu hồi đất, giao đất xây dựng trụ sở Công an huyện Hữu Lũng
4856/VP-TH Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bên vững
4855/VP-KTTH Về việc chuẩn bị tài liệu tham dự Lễ công bố Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Công Thương năm 2019
1250/UBND-KGVX V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền, quản lý người lao động ra nước ngoài làm việc
1248/UBND-KTN V/v bố trí Nguồn vốn dự phòng ngân sách TW để thi công dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4854/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch
4853/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
4852/VP-KGVX Về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Uỷ ban MTTQVN tỉnh
4851/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
4850/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện tuyến tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
687/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về các nội dung tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
461/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 11/2019)
460/GM-UBND Giấy mời Dự làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
683/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
52/TB – TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền thuê thửa đất số 43 và thửa đất số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.