Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
995/VP-KTN Về việc đề xuất xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
993/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội
992/VP-TH Về việc dự thảo báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy giai đoạn 2013 - 2018
126/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh
1001/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo cung cấp thông tin phục vụ xây dựng đề án tổng thể của ủy ban Dân tộc
989/VP-KTTH Về việc tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
988/VP-NC Về việc bổ sung số liệu về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
986/VP-KTN Về việc uỷ quyền làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 390/QĐ-KTNN ngày 04/3/2019
984/VP-KTTH Về việc đồng ý chủ trương tổ chức Tuần lễ văn hoá – du lịch- thương mại doanh nhân tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
983/VP-KGVX Về việc triển khai ứng dụng CNTT - Giải pháp Elearning
981/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết khu đô thị Nam Hoàng Đồng I mở rộng
124/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công trình xây dựng các phòng học tại huyện Bình Gia, thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai
123/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Đình Lập
973/VP-KTTH Về việc tổ chức thực hiện nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với phương án xử lý tường rào Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn
972/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở
971/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019 (ngày 19/3/2019)
970/VP-NC Về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
968/VP-KSTT Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019
967/VP-KTTH Về việc xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng cục Đường bộ VN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
966/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp
965/VP-KTTH Về việc giao trả lời đơn của Công ty cổ phần công viên cây xanh Lạng Sơn
962/VP-KTN Về việc đề xuất nội dung trả lời đề nghị của Tổng Cục thuế tại Công văn số 780/TCT-KTNB ngày 05/3/2019
961/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi
958/VP-KTN Về việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
957/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
953/VP-KTTH Về việc rà soát, thẩm định lại nội dung đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về làm rào chắn chống buôn lậu.
952/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
951/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án khu chế biến nông sản LASAFOOD
950/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Công Thương về Dự án đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ An Phúc
949/VP-KTN Về việc giao tham mưu chỉ đạo thực hiện văn bản 1653/BNN-KTTH ngày 07/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
218/UBND-KTN Về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
214/UBND -KTTH Về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
122/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
99/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
127/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
100/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Sở Tư pháp
98/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
97/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
96/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Cục Hải quan
95/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp