Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2449/VP-KSTT Về việc đề nghị góp ý đối với danh mục TTHC tổ chức thực hiện vào sáng thứ 7 hàng tuần tại UBND cấp huyện, cấp xã.
2445/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP
2444/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị Khóa X
2443/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về An toàn thực phẩm quý II năm 2019
2442/VP-KGVX Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
2439/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai
1118 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Lạng Sơn thuê đất tại Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
345/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Đình Lập
343/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng
2438/VP-KTN Về việc kiểm tra thông tin phản ánh trên báo chí
2437/VP-KGVX Về việc xây dựng chương trình làm việc về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW “về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới”
2435/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn
2434/VP-KTN Về việc phương án phân bổ dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2433/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc về bàn giao quỹ đất 12 % cho tỉnh
2432/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về bố trí trụ sở hoạt động
2431/VP-KTTH Về việc đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam lần thứ IV
2430/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Khu tái định cư thuộc dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng
2429/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
2428/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ
2425/VP-KTTH Về việc rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất
2424/VP-KTTH Về việc thực hiện việc rà soát, tham mưu sắp xếp, quản lý sử dụng xe ô tô công
2422/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
2420/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
2411/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị tại Công văn số 1340/SGDĐT-KHTC ngày 05/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
2410/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị
2409/VP-NC Về việc báo cáo thực trạng công tác cán bộ doanh nghiệp nhà nước
2408/VP-KTN Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”
2407/VP-TH Về việc tăng nguồn vốn uỷ thác địa phương qua NHCSXH để hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn
2405/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn
2396/VP-KTN Về việc kiểm tra, xem xét kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
1114/QĐ-UBND Ban hành Quy trình về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
332/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019
2401/VP-TH Về việc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan
2400/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập
2397/VP-KTN Về việc sử dụng phương án thiết kế để hội đàm đấu nối đường bộ qua Mốc 1140 – 1141 khu vực cửa khẩu Pò Nhùng
2395/VP-KTN Về việc thực hiện công tác quyết toán Dự án LRAMP
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
342/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
202/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
201/GM-UBND Giấy mời làm việc với Công ty Điện Lực Lạng Sơn