Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
450/UBND-KTN V/v tăng cường công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
449/UBND-KTN V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
251/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc việcTrung Quốc gắn thẻ điện tử lên các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1748/VP-KTN Về việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
1748/VP-KTN Về việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
1747/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
1746/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030
1745/VP-KTN Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030
1744/VP-KTN Về việc tiếp tục hội đàm thống nhất phương án thiết kế đấu nối đường bộ qua khu vực cửa khẩu Pò Nhùng
1744/VP-KTN Về việc tiếp tục hội đàm thống nhất phương án thiết kế đấu nối đường bộ qua khu vực cửa khẩu Pò Nhùng
1742/VP-KTN Về việc dự hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
1741/VP-TH Về việc xây dựng Kế hoạch phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII
1740/VP-KGVX Về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
1738/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch
1736/VP-KGVX Về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
1734/VP-KTN Về việc xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
1732/VP-KTN Về việc hỗ trợ, đôn đốc tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
1731/VP-KTN Về việc xem xét xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư NNP
1727/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên chất vấn UBND tỉnh
1726/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ
1725/VP-KGVX Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020
776/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
766/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bình Gia
765/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 và Điều 5 Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ...
74/KH-UBND Thực hiện Đề án"Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
445/UBND-KGVX V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của
444/UBND-KTTH V/v một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 trong thời gian tới
443/UBND-KTN V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1721/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành các Danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được
1720/VP-KTTH Về việc kiểm tra, xử lý hành vi tiếp tay cho vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua đường bưu điện
1717/VP-KTN Về việc rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi
1716/VP-NC Về việc ký kết văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện và cấp xã
1714/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về mua sắm thiết bị truyền thành truyền hình cấp huyện
1711/VP-KTN Về việc xin thuê đất của Công ty cổ phần Liên doanh công nghệ Gạch không nung Lạng Sơn
1710/VP-KTN Về việc đề nghị giao đất xây dựng trụ sở làm việc của Công an thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
1709/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP
1707/VP-KTN Về việc đề xuất chủ trương khảo sát đầu tư dự án Cụm công nghiệp HDQ thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
1706/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của BIDV Thái nguyên về thống nhất thủ tục pháp lý của dự án Nhà máy Gạch Lan Thái
1704/VP-KGVX Về việc kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh
1703/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030