Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
793/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ cấp xã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
792/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
791/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020
790/QĐ-UBND Về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với UBND huyện Văn Quan
788/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án chuẩn bị dự án đầu tư “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn – Hợp phần tỉnh Lạng Sơn (BIIG1-Lạng Sơn)”
787/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km39+500 - Km45+70, ĐT.234 (Quốc lộ 1A cũ)
785/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế kỳ I năm 2020
784/QĐ-UBND Về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm Ban Quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn
75/KH-UBND Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020 -2021
457/UBND-NC V/v thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết án hành chính, dân sự
456/UBND-KTN V/v đảm bảo giao thông bước 1 và khảo sát, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão gây ra đối với dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Địn
254/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng tháng 4/2020
1768/VP-NC Về việc chấn chỉnh, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020
1767/VP-KTN Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
1765/VP-KGVX Về việc cung cấp danh sách liệt sĩ Tiểu đoàn 445 Bà Rịa - Vũng Tàu
1762/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay trả, nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025
1761/VP-KTN Về việc giữ nguyên Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1759/VP-KTN Về việc khẩn trương giải quyết kiến nghị liên quan đến dự án xây dựng trụ sở giao dịch, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ phục vụ cho lái xe, chủ hàng tại cửa khẩu
1758/VP-KTN Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 1241-KL/TU ngày 22/4/2020
1757/VP-KTN Về việc bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng đoạn đường số 1 (đường 37m) Dự án Khu đô thị Phú Lộc III, thành phố Lạng Sơn
1756/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Phú Lạng Sơn
1755/VP-KGVX Về việc tổ chức Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất, năm 2020
1754/VP-NC Về việc xem xét đề xuất của Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và nghề nghiệp STP
1753/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công
1752/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
1751/VP-KGVX Về việc mua sắm trang thiết bị phòng hoạt động trải nghiệm và khu vận động ngoài trời cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
1749/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
783/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh hạng mục Đấu nối hộ gia đình - dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a
782/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
781/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu 04-NCB-Lạng Sơn...dự án Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc
775/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
774/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 và Quyết định số 1038/QĐ-UBNDngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
773/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
772/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
771/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
769/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ bà Dương Thị Thanh tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
768/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Hùng Việt, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
452/UBND-KTN V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Đường Hội Hoan - Nam La, huyện Văn Lãng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
148/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
768/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Hùng Việt, huyện Tràng Địnhđể sử dụngvào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục vàđào tạo