Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
48/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn” (tên thương mại là: Khu đô thị thương mại, căn hộ và Shophouse Diamond Park)
16/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia
121/VP-KTTH Về việc kinh phí xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn
118/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020
115/VP-TH Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020 (dự kiến ngày 16/01/2020)
113/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích
111/VP-KGVX Về việc tham mưu phê duyệt phương án cung cấp sữa cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn tỉnh
110/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ
11/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉ
10/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019, triển khai Kế hoạch năm 2020
87/VP-KGVX Về việc tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
83/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp
82/VP-NC Về việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác với đối tác Pháp trong lĩnh vực du lịch
81/VP-KGVX Về việc tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng BHXH
80/VP-KTN Về việc chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Cao Lộc
78/VP-KGVX Về việc giải trình, bổ sung nội dung đề xuất lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Chùa Tiên - Giếng Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
77/VP-KGVX Về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Lai Châu
76/VP-KSTT Về việc thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
43/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tạm thời mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh
40/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Lường Văn Mừng tại thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
15 /UBND-KTN V/v cập nhật giá gói thầu C4-BANLAI/Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu Pắn Pé thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải
14/UBND-TH V/v đề nghị phản biện các dự thảo văn bản của UBND tỉnh năm 2020
66/VP-KTN Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp y tế không giải ngân hết trong năm 2019 và bố trí vốn cho một số dự án
65/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
64/VP-KTN Về việc chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
39/QĐ-UBND Về việc sửa đổi điểm c, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Y tế xã Vân An, huyện Chi Lăng
34/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III, Dược sĩ hạng III năm 2019
13/UBND-KTN V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
11 /UBND-KGVX V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về “Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Người cao tuổi” năm 2020
10/UBND-KTN V/v vận dụng định mức công tác gia cố nền đường đất sử dụng xi măng và tro bay trong xây dựng đường giao thông nông thôn
09/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 và kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2019
07/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019
03/KH-UBND Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
13/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét phương án xác định bổ sung số tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Tân Sơn Thành
09/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
12/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020
06/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
44/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Lữ đoàn 134/Binh chủng thông tin liên lạc để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng