Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3148/VP-KTN Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo di chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cơ sở mới
3147/VP-KTN Về việc phối hợp, tạo điều kiện thực hiện Đề án điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía Đông Bắc đứt gãy sông Hồng
3146/VP-KTN Về việc lựa chọn các Nhà đầu tư lập phương án quy hoạch chi tiết các khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
3145/VP-KTN Về việc thẩm định hồ sơ dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công hạng mục thiết bị thu phí của tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3141/VP-KGVX Về việc phối hợp sản xuất chương trình
3139/VP-KGVX Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
760/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
759/UBND-KTN V/v chấp thuận hướng tuyến đường dây 110kV dự án cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang – Lạng Sơn
758/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3138/VP-KTN Về việc xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về hệ thống đường địa phương theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải
3136/VP-KTN Về việc tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư trong Hợp phần Đường địa phương, dự án RLAMP
3135/VP-KTN Về việc báo cáo, họp chuyên đề hằng tháng về xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
03/CĐ-UBND Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 03
757/UBND-KTN V/v điều chỉnh danh mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan
756/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3132/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về việc giao đất cho UBND phường Hoàng Văn Thụ để xây dựng Nhà Văn hóa khối 5
3131/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về điều chỉnh ranh giới khu đất chợ Giếng Vuông
3129/VP-KTTH Về việc hoàn thiện đề cương phóng sự phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3128/VP-KGVX Về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
3127/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai
3123/VP-KTTH Về việc phối hợp tuyên truyền nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
3122/VP-NC Về việc Báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019
134/KH-UBND Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
133/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (lần 1)
132/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
3317/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin người cai nghiện ma túy và phòng chống TNXH trên địa bàn tỉnh
3110/VP-KTN Về việc kiểm tra nội dung Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng phản ánh về hành vi san lấp đất để xây dựng trái phép
3108/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2019
3107/VP-KTTH Về việc tham gia Chương trình xúc tiến thương mại và giao thương tại UAE, Tandania
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1466/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
1436/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kho vận THL chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
433/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
431/TB-UBND Thay đổi thời gian họp về quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa
266/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
263/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
262/GM-UBND Giấy mời họp làm việc với Đoàn giám sát 1154 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
429/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc Sơn
261/GM-UBND Giấy mời dự họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ
424/TB-UBND Thông báo kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019