Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
935/VP-KTTH Về việc tham dự toạ đàm “gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu nông sản qua Lạng Sơn”
933/VP-NC Về việc thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh
932/VP-KTN Về việc thông tin về Diễn đàn bất động sản Công nghiệp Việt Nam năm 2020
931/VP-KGVX Về việc phối hợp triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020
930/VP-TH Về việc Về việc đề nghị thực hiện đúng quy trình sử dụng chương trình quản lý nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice tại Văn phòng UBND tỉnh
929/VP-KGVX Về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
234/UBND-KGVX V/v cho học sinh trung học cơ sở đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19
233/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
231/UBND-KGVX V/v thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
229/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh phát phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong năm 2020
928/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
927/VP-KTN Về việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam năm 2020
926/VP-KGVX Về việc triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
925/VP-KTTH Về việc lập dự toán chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
924/VP-KTN Về việc liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon của Công ty TNHH Sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam
923/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị giao lại đất quốc phòng của UBND huyện Chi Lăng
913/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
912/VP-KTTH Về việc thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
911/VP-KTN Về việc triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai
907/VP-NC Về việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng II năm 2020
46/KH-UBND Tổ chức thực hiện Quyết định số149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
458/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
454/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-5/8/2019 gây ra trên các tuyến đường ĐT.227 (Pác Khuông - Thiện Long), ĐT.230 (Na Sầm - Na Hình), tỉnh Lạng Sơn
453/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2019 và cơn bão số 2 từ ngày 04/7 đến ngày 05/7/2019 gây ra
452/QĐ-UBND Về việc thay đổi công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường
450/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Đức Nga thuê đất để thực hiện dự án: Trồng cây Mắc ca huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
45/KH-UBND Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
449/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc, được bình xét trong Cụm thi đua năm 2019)
447/QĐ-UBND Về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
446/QĐ-UBND Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2019
444/QĐ-UBND Thành lập Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
443/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
442/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc UBND huyện Bình Gia
441/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
44/KH-UBND Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
87/GM-UBND Giấy mời kiểm tra, khảo sát một số mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
86/GM-UBND Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2020
145/TB-UBND Giấy mời thời gian họp về giải pháp quản lý, thu thuế đối với các phương tiện vận tải.
85/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
449/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh