Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3242/VP-KGVX Về việc vận động ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và xây dựng Quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh năm 2019
138/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
137/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
782/UBND-NC Về việc tăng cường công tác QLNN trong thi tuyển viên chức năm 2019
447/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3238/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, và kế hoạch năm 2020
3236/VP-KTTH Về việc áp dụng biển số xe điện tử tại cửa khẩu Hữu Nghị
3232/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
3227/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3226/VP-KGVX Về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
3225/VP-KTTH Về việc tham mưu thực hiện thủ tục điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
136/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020 tỉnh Lạng Sơn
135/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020
442/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp xem xét công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
3223/VP-KGVX Về việc Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
3220/VP-NC Về việc kinh phí triển khai Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”
3217/VP-KTTH Về việc áp dụng thời gian mở và làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - ái Điểm (Trung Quốc)
772/UBND-KGVX Về việc triển khai sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước
439/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
3216/VP-KTN Về việc bổ sung kinh phí thanh toán cho các công trình đã thực hiện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
3215/VP-KTN Về việc xem xét lập quy hoạch chi tiết dự án Xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị hai bên đường QL1A phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
3214/VP-KTN Về việc xem xét đơn xin thuê đất của Hợp tác xã Tiến Đạt
3213/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3212/VP-KTN Về việc sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại
3208/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị xuất khẩu quặng Bauxit của Công ty CP khai thác khoáng sản Bắc Hà
3203/VP-YH Về việc rà soát nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
3202/VP-KTN Về việc hướng dẫn Công ty Cổ phần Xúc tiến đầu tư Công nghệ xanh
3199/VP-KTN Về việc thực hiện Kết luận số 1090-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình
3197/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3185/VP-KGVX Về việc tu bổ di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Tràng Định
3180/VP-KTN Về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
278/GM-UBND Giấy mời họp xem xét việc tổ chức không thành công cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 31 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
448/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra tình hình quản lý đất đai và xây dựng tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
276/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh
275/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra tình hình quản lý đất đai và xây dựng tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
274/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án quản lý, sử dụng Đơn nguyên 3 tầng phía Đông Nhà liên cơ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
273/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1494/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bình Gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu quả cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) trên địa bàn huyện Hữu Lũng