Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5242/VP-KTN Về việc báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp FDI
5240/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giao đất cho các hộ gia đình tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha
5239/VP-KTN Về việc tham mưu góp ý dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và dự thảo Tờ trình Chính phủ
5238/VP-KTN Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường Tiểu học xã Tân Việt
5237/VP-KTN Về việc tập trung giải quyết các trường hợp xâm canh đất quốc phòng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
5236/VP-KTN Về việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Minh Hòa 3 và công trình cầu Phao tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng
5235/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Ứng phó cấp Quốc gia về tai nạn tàu, thuyền trên biển và tàu bay dân dụng
5233/VP-KTTH Về việc xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Thịnh Vượng Lạng Sơn
5232/VP-KTN Về việc liên quan đến Hợp đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
5231/VP-KTN Về việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon
5230/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019
5229/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
5228/VP-KTTH Về việc chuẩn bị tài liệu dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Công Thương
5227/VP-TH Về việc phối hợp xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm
5225/VP-KTTH Về việc không đồng ý chủ trương bố trí địa điểm giao nhận hàng miễn thuế tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
5224/VP-KTN Về việc xem xét nội dung chưa bảo đảm điều kiện đưa vào Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020
5223/VP-KTN Về việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5222/VP-KTN Về việc đề xuất cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
5221/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn
5220/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 11557/VPCP-KGVX ngày 19/12/2019 của Văn phòng Chính phủ
5219/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”
5217/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
5214/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về điều chỉnh Dự án: Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An, Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, Cao Lộc
187/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
727/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác bình ổn thị trường, giá cả Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
5213/VP-KTTH Về việc thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020
5212/VP-KTTH Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
5210/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2019 (ngày 26/12/2019)
5209/VP-KGVX Về việc cung cấp số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2019
5208/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo thực hiện Công văn số 11507/VPCP-CN ngày 18/12/2019 của Văn phòng Chính phủ
5207/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
5201/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực thi các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
5199/VP-KTTH Về việc làm việc với Đoàn Công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
5197/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
186/KH-UBND Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
499/GM-UBND Giấy mời về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh)
498/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019
497/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2019
496/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
495/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn