Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5076/VP-TH Về việc đề nghị cung cấp thông tin theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh
5074/VP-NC Về việc xem xét đề nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc)
5074/VP-KTTH Về việc tổ chức Hội nghị công bố DDCI Lạng Sơn năm 2019
5072/VP-KTN xây dựng Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh và tham dự cuộc họp tổng kết các dự án vay vốn Quỹ Ả-rập Xê-út tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5071/VP-KTN Về việc cung cấp số liệu để xây dựng kế hoạch Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
5070/VP-KTN Về việc tham mưu triển khai kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2019
5069/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
5069/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
5067/VP-KTTH Về việc rà soát, bổ sung hoàn thiện công trình rào chắn chống buôn lậu trên khu vực biên giới
5066/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn
5064/VP-NC Về việc tổ chức Hội thảo với Đoàn công tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp tại tỉnh
5063/VP-KTTH Về việc xem xét, đề xuất giải quyết thắc mắc về chủ trương chính sách thông quan nông sản tại cửa khẩu Cốc Nam của Công ty Cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn
5062/VP-KTTH Về việc phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường rà soát các loại phí, giá dịch vụ tại cửa khẩu Hữu Nghị
5057/VP-KGVX Về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
5056/VP-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
5055/VP-KTN Về việc đề nghị của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về bổ sung kế hoạch đầu tư công 2020
5054/VP-KGVX Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu tại huyện Tràng Định
5052/VP-KGVX Về việc dự toán triển khai nhiệm vụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công
5051/VP-KGVX Về việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố
5044/VP-KTTH Về việc cử công chức phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan
5043/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
5041/VP-KSTT Về việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC năm 2019
5040/VP-KTN Về việc triển khai công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh
5038/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
5028/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra tình trạng ngập, úng cục bộ tại đường Trần Phú
5027/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thanh toán công nợ của các Dự án do Công ty TNHH xây dựng Phúc Sơn thực hiện thi công
5026/VP-KTN Về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến Khu phi thuế quan giai đoạn 1
5025/VP-KTN Về việc chuyển giao cơ sở nhà đất tại số 27 Trần Hưng Đạo, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5020/VP-KGVX Về việc triển khai Công điện về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
5019/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị bổ sung kinh phí hoạt động của Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
5018/VP-KGVX Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
486/GM-UBND Giấy mời dự công bố kết luận thanh tra
485/GM-UBND Giấy mời về tình hình giải ngân các nguồn vốn ngân sách đầu tư, nguồn chi thường xuyên, chi sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
483/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
482/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
481/GM-UBND Giấy mời làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn
480/GM-UBND Giấy mời họp về dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn
477/GM-UBND Giấy mời dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XVI
476/GM-UBND Giấy mời dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
57/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 08 ô đất (ô số 8, 9, 10, 38, 47, 48, 49 và 59) thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn