Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3462/VP-KTTH Về việc trình dự thảo Chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
863/UBND-KGVX Về việc tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
3460/VP-KTN Về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo Giao thông, xử lý nghiêm vi phạm của xe chở quá tải
3459/VP-KGVX Về việc phối hợp triển khai hệ thống phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”
3458/VP-KGVX Về việc đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tại Lạng Sơn năm 2020
3456/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về bàn giao quỹ đất do đơn vị quân đội quản lý để phát triển kinh tế - xã hội
3455/VP-KTN Về việc cho phép dừng, rút trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh
3454/VP-KTN Về việc điều chỉnh thời gian trình dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
3453/VP-KTN Về việc thực hiện hỗ trợ khác cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)
3451/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2019 (ngày 23/8/2019)
3450/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 322/TTr-PTTH ngày 14/8/2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
3449/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 2505/BKHCN-HVKHCN ngày 16/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
3448/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14
3445/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn về tạm dừng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3444/VP-KTN Về việc làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức
3443/VP-KTN Về việc giao thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Cơ quan nhà nước trong Hợp đồng thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn
3442/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
3440/VP-KTN Về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức ngành tài nguyên và môi trường
3436/VP-KGVX Về việc xem xét giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
857/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ
3434/VP-KTN Về việc xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Nhà khách UBND huyện Chi Lăng
3433/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019
3432/VP-KTN Về việc rà soát và đề xuất danh mục dự án bố trí ổn định dân cư thực hiện trong năm 2019-2020
3431/VP-TH Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
3429/VP-KGVX Về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3428/VP-KTN Về việc chuẩn bị tài liệu dự phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
3427/VP-KTN Về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy
3423/VP-NC Về việc báo cáo sơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3421/VP-KTN Về việc định mức dự toán xây dựng công tác khoan cọc khoan nhồi qua hang Kaster, công trình cầu Kỳ Cùng
3420/VP-KTN Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường bộ địa phương do ảnh hưởng cơn bão số 3 từ ngày 01/8 - 05/8/2019
3417/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 89/TTr-SVHTTDL ngày 06/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
295/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
293/GM-UBND Giấy mời kiểm tra Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1623/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định (Đợt 1)
1613/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt thuê đất để thực hiện dự án trồng rừng tại xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia
1612/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý, sử dụng vào mục đích chỉnh trang đô thị theo quy hoạch
1611/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
1610/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng
1609/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng
1608/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Kỳ Cùng và hạng mục khuôn viên cây xanh phía Bắc cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn