Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4538/VP-KTN Về việc phương án sắp xếp, xử lý tài sản của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
4536/VP-KTN Về việc thực hiện thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi Lân Nặm
4535/VP-KTN Về việc kiến nghị của các hộ dân thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
4533/VP-KTN Về việc bàn giao Nhà quản lý và các công trình phụ trợ thuộc công trình cấp nước khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
4532/VP-KTTH Về việc hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về quy định thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.
4531/VP-KGVX Về việc triển khai một số hoạt động truyền thông về Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
4530VP-KGVX Về việc hợp tác quản lý lao động qua biên giới
4529/VP-KTTH Về việc nhập khẩu than củi của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa Tùng Lâm
4528/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018
4527/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh
4526/VP-KGVX Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020
4525/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTgCP về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
4524/VP-KTTH Về việc tham dự chương trình về nhãn hàng hóa
4523/VP-KTTH Về việc bổ sung thông tin về cổ phần hóa DNNN và tình hình quản lý đất đai trong và sau cổ phần hóa
4522/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP giải pháp an toàn công nghị cao 3D Việt Nam
4521/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018 (ngày 14/11/2018)
150/KH-UBND Thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025
4520/VP-NC Về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
4519/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc
4518/VP-NC Về việc đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
4517/VP-KTN Về việc kinh phí khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1, sửa chữa đột xuất trên các tuyến đường tỉnh
4516/VP-KTN Về việc giải quyết một số nội dung đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
4515/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
4514/VP-KTTH Về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018
4512/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và giai đoạn 2016 -2018
2321/QĐ-UBND Về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2320/QĐ-UBND Về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh
149/KH-UBND Đầu tư công vốn ngân sách Trung ương tỉnh Lạng Sơn năm 2019
4507/VP-NC Về việc phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát về xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công
4505/VP-KTTH Về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14
2308/QĐ-UBND Cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Quốc chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
4504/VP-NC Về việc tham gia Chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế năm 2018
4500/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC
4499/VP-THCB Về việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
374/GM-UBND Giấy mời họp nghe báo cáo về việc giao chợ Đồng Đăng (địa điểm kinh doanh cũ) cho UBND huyện Cao Lộc quản lý
534/TB-UBND Thông báo về việc hoãn chương trình kiểm tra tình hình thực hiện công trình các phòng học tại huyện Chi Lăng của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
533/TB-UBND Thông báo về việc hoãn kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
373/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Kosy Green Park, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
372/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
371/GM-UBND Giấy mời kiểm tra các dự án Đường giao thông khu phi thuế quan; Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)