Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
137/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
135/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030”
217/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
216/VP-KTTH Về việc xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát
133/QĐ-UBND Về việc công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
98/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035
89/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn
215/VP-NC Về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tỉnh
214/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030
213/VP-KGVX Về việc xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
212/VP-KGVX Về việc mua sắm vắc xin tiêm phòng dại cho Trung tâm Y tế huyện Văn Quan năm 2020
211/VP-KGVX Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo gia đình cận nghèo
210/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
209/VP-KGVX Về việc chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona
207/VP-KTN Về việc xem xét chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020
206/VP-KTN Về việc địa điểm xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Lạng Sơn
131/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh năm 2020
130/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Cục Thống kê năm 2020
129/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Giao thông vận tải năm 2020
128/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Công Thương
127/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Y tế năm 2020
126/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Nội vụ năm 2020
125/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
124/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2020
123/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
122/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
121/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Thanh tra tỉnh năm 2020
120/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp năm 2020
119/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2020
117/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020
116/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
115/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Cục Hải quan năm 2020
114/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Cục Thuế năm 2020
113/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
112/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Ngoại vụ năm 2020
111/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh năm 2020
110/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020
109/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Dân tộc năm 2020
108/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
107/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020