Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
597/VP-KTTH Về việc thẩm định dự toán kinh phí mua sắm và danh mục mua sắm tập trung thiết bị cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đợt I năm 2019
43/KH-UBND Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
42/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 96-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách
66/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH; Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
65/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc
594/VP-KTN Về việc trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam
593/VP-KGVX Về việc giải quyết nội dung phản ánh của Báo Người đưa tin
591/VP-KTTH Về việc xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất trụ sở Đội QLTT số 1 (cũ)
589/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (phần đường sắt)
588/VP-KTN Về việc báo cáo thực trạng di dân tự do và đề xuất thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư tự do cấp bách
587/VP-KTTH Về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
41/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
40/KH-UBND Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
585/VP-KTTH Về việc đề xuất phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
584/VP-KTTH Về việc rà soát hoạt động tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu
581/VP-KGVX Về việc đặt trạm thu phát sóng di động mặt đất của Viettel tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
580/VP-KGVX Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020
579/VP-KGVX Về việc hoàn thiện hồ sơ đối với 06 xã đề nghị công nhận xã ATK huyện Tràng Định
578/VP-KTN Về việc đề xuất xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thuỷ sản đến 2030
576/VP-KTN Về việc tham dự buổi kiểm tra theo Giấy mời của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
570/VP-KTN Về việc cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
567/VP-KTTH Về việc dự thảo chương trình/ kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư
566/VP-KTN Về việc xem xét chấp thuận chủ trương và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu đô thị mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
563/VP-KTN Về việc xem xét báo cáo giải trình của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư Khu tái định cư và dân cư Khu Chế xuất 1
557/VP-NC Về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá
555/VP-KGVX Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3155-TB/VPTU ngày 01/02/2019
554/VP-NC Về việc chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 30 ngày biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống BĐBP
553/VP-KGVX Về việc xây dựng Đề án tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
551/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn - Hòa Thắng tại huyện Hữu Lũng
550/VP-KTN Về việc xem xét kết quả rà soát đất đã quy hoạch thực hiện dự án, đến nay không còn nhu cầu thực hiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
549/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
547/VP-KGVX Về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ
39/KH-UBND Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019
38/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
37/KH-UBND Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
36/KH-UBND Thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
338/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
64/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02 năm 2019
61/TB-UBND Thông báo kế hoạch dự Lễ giao nhận quân năm 2019
52/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng