Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
437/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
301/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018 (ngày 27 tháng 9 năm 2018)
434/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp triển khai công tác tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018)
433/TB-UBND Thông báo về việc lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
432/TB-UBND Thông báo về việc lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
897/UBND-NC Về việc đính chính Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh
892/UBND-KGVX Về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
3705/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Nhất
3704/VP-KTN Về việc xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020
3703/VP-KGVX Về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3702/VP-THCB Về việc báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử và trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh
3699/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Trường THPT Việt Bắc
3698/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
3695/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng tại bãi đỗ xe và khu vực họp chợ phiên Bắc sông Kỳ Cùng
3694/VP-TH Về việc giao xem xét, giải quyết các kiến nghị của các Huyện ủy Cao Lộc, Văn Lãng và Đảng ủy xã Tân Lang
891/UBND-TH Về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI
889/UBND-TH Về việc đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2019
3693/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC
3692/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
3691/VP-KTTH Về việc đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý NSNN và các nội dung khác liên quan đến quản lý NSNN
3690/VP-KTN Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường bộ địa phương do ảnh hưởng đợt mưa kéo dài từ ngày 28/8 - 31/8/2018
3689/VP-KTN Về việc chủ trương thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
3688/VP-KTN Về việc tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
3687/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”
3686VP-KTN Về việc quản lý rừng và đất lâm nghiệp khu vực Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
3685/VP-KTN Về việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
3684/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
3683/VP-KTN Về việc làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc về hoàn thiện Báo cáo đề xuất dự án
3682/VP-KTN Về việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
3681/VP-KTN Về việc cử cán bộ tham dự đào tạo về quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018
3680/VP-KGVX Về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3679/VP-KGVX Về việc xem xét các điều kiện thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
3677/VP-KGVX Về việc hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên
3676/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP
3675/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
3674/VP-KTN Về việc xem xét Công văn số 1996/SGTVT-QLCL của Sở Giao thông vận tải
3673/VP-KTN Về việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
3671/VP-KTN Về việc xử lý chồng lấn giữa Dự án tuyến cao tốc Bằc Giang - Lạng Sơn với Dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
3669/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP
3668/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Công nghệ cao AI Việt Nam