Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Nhật Tiến 2, thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
561/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
559/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng tại 02 huyện Hữu Lũng và Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. Hạng mục: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
558/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1339/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị đầu tư đường giao thông của UBND huyện Lộc Bình
1337/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019
1336/VP-KGVX Về việc sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012
1335/VP-NC Về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
1332/VP-KGVX Về việc báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1326/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh
1325/VP-KSTT Về việc đề nghị rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
1322/VP-KGVX Về việc dự thảo văn bản tạm đình chỉ hoạt động của các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình
1321/VP-KTN Về việc đấu nối đường bộ tại Km19+490, Quốc lộ 1 (bên phải tuyến) và làm cống chui qua đường sắt tại Km145+970 (lý trình đường sắt) kết nối vào Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
1319/VP-KTN Về việc đồng ý cho UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1318/VP-KTN Về việc rà soát, đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại
1317/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp Đức Nga về khai thác tận thu cát, sỏi
59/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
557/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
1312/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Hữu Lũng
1311/VP-KTTH Về việc bổ sung việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực hiện độc quyền nhà nước
1310/VP-KTN Về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
1309/VP-KTTH Về việc đồng ý điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt
1308/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
1305/VP-KTN Về việc đề xuất dự án đầu tư Khu trung tâm thể thao, văn hoá đa năng và giáo dục đào tạo của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
554/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Trồng rừng sản xuất năm 2018 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
553/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
552/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
548/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.54)
547/QĐ-UBND Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn
545/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về cho địa phương quản lý tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập
202/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19
1304/VP-KTTH Về việc đưa hoạt động ngành nghề chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu
1303/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương về xin giao đất để quản lý, sử dụng
1302/VP-KGVX Về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH
1301/VP-KSTT Về việc triển khai ứng dụng CNTT, hỗ trợ tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.
1299/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị xuất bản cuốn sách “Điểm sáng nông thôn mới”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
114/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét, thống nhất phương án giải quyết vướng mắc về đất của Công ty TNHH Thành Long, việc giao đất trùng lấn giữa Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành và Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
113/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
550/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trụ sở làm việc