Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
709/TB-UBND Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
486/GM-UBND Giấy mời dự công bố kết luận thanh tra
485/GM-UBND Giấy mời về tình hình giải ngân các nguồn vốn ngân sách đầu tư, nguồn chi thường xuyên, chi sự nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
5103/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics quốc gia
5101/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án bảo lãnh thông quan
5100/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng về chặt hạ cây Sưa
5099/VP-KGVX Về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
5097/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025"
5096/VP-KTTH Về việc dự thảo Báo cáo tình hình quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2022
5095/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định khai báo tự nguyện thông tin về năng lực sản xuất gỗ dán xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ
5094/VP-KTTH Về việc dự thảo Báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019
5093/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị cho phép tồn tại các bãi xe tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
5092/VP-KTN Về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
5091/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành , chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025
5088/VP-KGVX Về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS năm 2020
5087/VP-KGVX hỗ trợVề việc thông báo, tuyên truyền, vận động thực hiện di dời Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
5085/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm quý IV và năm 2019
5084/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo công tác phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2019
5083/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quy định về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam
5081/VP-KGVX Về việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển thông tin và truyền thông
5080/VP-KTN Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vướng mắc các dự án trọng điểm
5079/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
5078/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải về bố trí nguồn vốn thanh toán công tác khắc phục hậu quả bão lụt bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh
5077/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về điều chuyển vốn dự án cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh
5076/VP-TH Về việc đề nghị cung cấp thông tin theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh
5074/VP-NC Về việc xem xét đề nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc)
5074/VP-KTTH Về việc tổ chức Hội nghị công bố DDCI Lạng Sơn năm 2019
5072/VP-KTN xây dựng Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh và tham dự cuộc họp tổng kết các dự án vay vốn Quỹ Ả-rập Xê-út tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5071/VP-KTN Về việc cung cấp số liệu để xây dựng kế hoạch Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
5070/VP-KTN Về việc tham mưu triển khai kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2019
5069/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
5069/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
5067/VP-KTTH Về việc rà soát, bổ sung hoàn thiện công trình rào chắn chống buôn lậu trên khu vực biên giới
5066/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn
5064/VP-NC Về việc tổ chức Hội thảo với Đoàn công tác Trường Kỹ nghệ quốc gia và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp tại tỉnh
5063/VP-KTTH Về việc xem xét, đề xuất giải quyết thắc mắc về chủ trương chính sách thông quan nông sản tại cửa khẩu Cốc Nam của Công ty Cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn
5062/VP-KTTH Về việc phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường rà soát các loại phí, giá dịch vụ tại cửa khẩu Hữu Nghị
5057/VP-KGVX Về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
5056/VP-KTN Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
5055/VP-KTN Về việc đề nghị của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về bổ sung kế hoạch đầu tư công 2020