Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1211/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1162/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Tô Hiệu,thị trấn Bình Gia,huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1161/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Bảo Lộc thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1159/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1151/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1113/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Tam Thanh,thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 11
1108/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
1024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1012/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Nhiệt điện Na Dương –TKV Chi nhánh Tổng Công ty điện lực TKV CTCP thuê đất để sử dụng vào mục đích Bãi thải tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
1002/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
968/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH Minh Hợp chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
923/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học I xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
911/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Thanh Long, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
822/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
768/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Hùng Việt, huyện Tràng Địnhđể sử dụngvào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục vàđào tạo
656/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
604/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo
550/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trụ sở làm việc
514/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích Bến xe hàng, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực Cửa khẩu Bình Nghi
508/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc
505/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
501/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng (Đền thờ Hai Bà Trưng)
487/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
480/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng (Đền thờ Đức Thánh Trần)
473/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
439/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
431/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
364/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
342/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình La để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
339/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Bình La để sử dụng vào mục đích Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
275/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
266/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất vàcho Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
258/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho UBND huyện Lộc Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
239/QĐ-UBND Về việc cho Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tổng hợp Bảo Long Vũ Sơn thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Chợ xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn
237/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp –VVMI chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
179/QĐ-UBND Về việc sửa đổi diện tích đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn thuê tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn
178/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi – Thiên Trường thuê đất để thực hiện dự án Bến bãi, kho hàng, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu cửa khẩu Bình Nghi
174/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Phúc Lộc thuê đất để sử dụng vào mục đích Bãi xử lý rác thải sinh hoạt huyện Bắc Sơn
87/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất,kinh doanh phi nông nghiệp