Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2364/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (Đợt 1)
2363/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Du lịch Nối Vòng Tay thuê đất để thực hiện dự án Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên
2251/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định
2196/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013
2195/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định (Đợt 3)
2165/QĐ-UBND Về việc về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Gia
2129/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Cao Lộc để thực hiện giao đất tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Đợt 1)
2011/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1992/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý theo quy định
1930/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1929/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
1898/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1897/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư thuộc dự án Khách sạn-sân golf Hoàng Đồng (Đợt 1)
1896/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã Cao Minh, huyện Tràng Định
1894/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn khi cổ phần hóa
1877/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Võ Nói thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
1868/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công an huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất an ninh
1815/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh về việc giao quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn
1794/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
1775/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Hội Đông y huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
1735/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Chi Lăng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý theo quy định
1709 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Vân Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Trường Mầm non tư thục Đông Kinh
1706/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1705/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1704 /QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích Đất chợ
1664/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định (Đợt 2)
1647/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường về đất đối với 17 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1645/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Du lịch Hà Ninh Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ
1644/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh cho Công ty TNHH Hoa cây cảnh Việt Trung thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà quản lý công viên và dịch vụ thuộc dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng S
1623/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định (Đợt 1)
1613/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt thuê đất để thực hiện dự án trồng rừng tại xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia
1612/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý, sử dụng vào mục đích chỉnh trang đô thị theo quy hoạch
1611/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
1610/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng
1609/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực khu vực xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng
1608/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để quản lý và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Kỳ Cùng và hạng mục khuôn viên cây xanh phía Bắc cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
1586/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà văn hóa khối 5
1580/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện dự án Trường Mầm non xã Hoàng Đồng
1573/QĐ-UBND Về việc gia hạn sử dụng đất đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn