Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1946/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Ca
1942/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1931/QĐ-UBND Phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn
1928/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019
1919/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1880/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và huyện Bình Gia thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc,Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (Gi
1876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn)
1871/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quan trắc và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1864/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1861/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đèo Khách, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng
1857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1851/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua bổ sung thuốc cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2019
1836/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
1834/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng cây Mắc ca huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1772/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vạn Thủy, Trường Trung học cơ sở Trấn Yên, huyện Bắc Sơn; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hòa Bình, huyện Văn Quan
1766/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1749/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), các đối tượng sử dụng DVMTR và các đối tượng được chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1739/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
1738/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn
1680/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
1672/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1484/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu quả cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1270/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
1255/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas Hàng Phong
1253/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
1127/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
1126/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện thôn Khuôn Bồng xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
0164/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1030/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư Xưởng chế biến gỗ My Dream
854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3
811/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần: Đường Lũng Pa – Pắc Kéo, huyện Văn Quan, thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)
807/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự án Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm
801/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
573/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2215/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
2331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố lạng Sơn
2232/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Gia
2230/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan
2229/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi Lăng