Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/TB-TTĐG Thông báo tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất 81 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
09/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
34/TBH -TTBĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất (lô số 03 đến lô số 09) thuộc khu đất thứ 02 tại Tiểu khu Tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn,
33/TBH - TTBĐG Thông báo bán đấu giá khu đất Trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
31/TBH - TTBĐG Thông báo bán đấu giá trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).
08/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương , huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
26/TBH -TTBĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu đất tại địa chỉ: Số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn