Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
479/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương
471/VP-KTTH Về việc làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm Phân tích và Dự báo
465/VP-KTN Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu
464/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng
463/VP-KTN Về việc góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản
462/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
461/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
458/VP-KTN Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất taluy âm đường dẫn lên cầu 17/10.
456/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
455/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi
454/VP-KTN Về việc sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng bãi đổ thải công trình Đường phục vụ XNK đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)
453/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty CP Khu Trung chuyển Lạng Sơn
449/VP-KTN Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2019 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh & NSNT dựa trên kết quả vay vốn WB
448/VP-KTTH Về việc gia hạn thời gian báo cáo về việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại Công ty CP Chợ Lạng Sơn
447/VP-KTTH Về việc đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC
446/VP-TH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
30/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
258/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học phổ thông Đồng Đăng, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
256/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Bình La, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích cơ sở văn hóa
255/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
254/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
248/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
126/UBND-KGVX Về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
124/UBND-NC Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà
116/UBND-KTTH Về việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018
115/UBND-KTTH Về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu
114/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
112/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước...
03/CT-UBND Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Về việc chuẩn bị tham dự Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2019
48/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
444/VP-KTN Về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2017/NĐ-CP
443/VP-KTN Về việc góp ý Bộ tiêu chí, Bộ tài liệu Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
442/VP-KTN Về việc tiếp nhận, sử dụng hóa chất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ để phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc
441/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước
440/VP-KTN Về việc khẩn trương xử lý các vướng mắc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng)
439/VP-KTN báo cáo của UBND huyện Chi Lăng về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký
437/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ
436/VP-NC Về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
435/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1821/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội