Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1778/VP-KTTH Về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
1775/VP-KTN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
1774/VP-KTN Về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1773/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Công văn số 227/CV-BOT BGLS
1772/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn số 379/UBND-TNMT
920/QĐ-UBND Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn tại Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (đợt 7)
918/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1769/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa
1768/VP-KSTT Về việc góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1767/VP-TH Về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018
1765/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
1759/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
91/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1756/VP-KTN Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2017 - 2018
1755/VP-KTN Về việc đề xuất sử dụng 10% vốn dự phòng CT MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1751/VP-KTN Về việc dự Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm của Đề án `Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam`
1750/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số
1747/VP-KTTH Về việc tiếp tục xem xét, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam- ASEAN tỉnh Lạng Sơn
1746/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
1745/VP-KTTH Về việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
1743/VP-TH Về việc thay đổi một số tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018 (ngày 18/5/2018)
1743/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Non Nước
1742/VP-KGVX Về việc thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
1740/VP-KTN Về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông
1739/VP-KTN Về việc xem xét báo cáo số 289/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1738/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng Sơn về thực hiện tiêu chí số 4 về Điện
1737/VP-KTN Về việc thăm dò mỏ cát, sỏi Yên Bình 1, xã Yên Bình, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.
1734/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (lần 2)
1732/VP-KGVX Về việc kiểm điểm việc xảy ra sai sót trong chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tối ngày 08/5/2018
160/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia kết hợp khảo sát hướng tuyến đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên
90/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 trên địa bàn tỉnh
895/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Mai Pha, giao cho Trường Mầm non Mai Pha để sử dụng vào mục đích đất cơ sở Giáo dục và Đào tạo
894/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho Công an huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích An ninh
893/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018
1726/VP-NC Về việc Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
89/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
88/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
87/KH-UBND Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
1725/VP-KTN Về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
1724/VP-TH Về việc dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018