Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3274/VP-KGVX Về việc triển khai công tác điều tra dịch vụ bưu chính công ích năm 2019
3273/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính
3270/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Đề án “Kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch”
762/UBND-KTN Về việc thực hiện Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
756/UBND-NC Về việc triển khai Ngày pháp luật năm 2018 ( 09/11/2018)
3263/VP-KTN Về việc ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá của Nhà máy xi măng Đồng Bành tới sản xuất nông nghiệp
3262/VP-THCB Về việc cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
3261/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ
3260/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
3259/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
3258/VP-KTN Về việc gia hạn thời gian cải tạo phục hồi môi trường lòng sông Thương
3257/VP-KGVX Về việc hỗ trợ sản xuất chương trình truyền hình
3256/VP-KTN Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virut hại sắn
3255/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng NALCO và Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng
375/TB-UBND Thông báo về việc đính chính Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh
3253/VP-NC Về việc chuẩn bị nội dung họp Ban Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh
3252/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 16/8/2018)
3250/VP-KTN Về việc thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường)
3249/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017
3248/VP-KTN Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
3247/VP-KTN Về việc tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
3245/VP-KTN Về việc lập thiết kế và dự toán dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành
3244/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin, tài liệu về dịch vụ hành chính công các lĩnh vực tài nguyên và môi trường
3243/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
3242/VP-NC Về việc báo cáo tình hình và kết quả xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
3241/VP-KTN Về việc góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3239/VP-KTN triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3238/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng
3237/VP-KTN khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tràng Định
3236/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn
3235/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thượng Thành
3234/VP-KTN Về việc đề nghị kéo dài thời hạn cải tạo, phục hồi môi trường
1576/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ
752/UBND-TH Về việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
3231/VP-KTN Về việc đoàn công tác chuyên gia cổ sinh đi khảo sát tại tỉnh
3230/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3229/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị phối hợp tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9
3227/VP-KTTH Về việc rà soát dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
3222/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
3221/VP-KTTH Về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018.