Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3734/VP-KTN Về việc khai thác mỏ đất sét Lân Hát, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn
3729/VP-KTN Về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn hoàn thiện thủ tục thực hiện dự án đấu tư
3728/VP-KTN Về việc chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản mỏ bauxit Cốc Hương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.
3727/VP-KTN Về việc rà soát, tổng hợp kinh phí thanh toán xi măng giao thông nông thôn tạm ứng trên địa bàn các huyện
3724/VP-KTN Về việc rà soát, tổng hợp kinh phí còn nợ khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 trên địa bàn toàn tỉnh
3723/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
3722/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố
3720/VP-TH Về việc triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3720/VP-NC Về việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
3719/VP-KTN Về việc đầu tư dự án Hạ tầng khu tái định cư và dân cư Trần Quang Khải
3718/VP-NC Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
3715/VP-KTN Về việc góp ý với dự thảo đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo ATGT đường sắt
3713/VP-KTTH Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của HDND tỉnh
897/UBND-NC Về việc đính chính Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh
892/UBND-KGVX Về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
3705/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Nhất
3704/VP-KTN Về việc xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020
3703/VP-KGVX Về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3702/VP-THCB Về việc báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử và trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh
3699/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Trường THPT Việt Bắc
3698/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
3695/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng tại bãi đỗ xe và khu vực họp chợ phiên Bắc sông Kỳ Cùng
3694/VP-TH Về việc giao xem xét, giải quyết các kiến nghị của các Huyện ủy Cao Lộc, Văn Lãng và Đảng ủy xã Tân Lang
891/UBND-TH Về việc rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI
889/UBND-TH Về việc đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2019
3693/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC
3692/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thực hiện công ước Istanbul
3691/VP-KTTH Về việc đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý NSNN và các nội dung khác liên quan đến quản lý NSNN
3690/VP-KTN Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường bộ địa phương do ảnh hưởng đợt mưa kéo dài từ ngày 28/8 - 31/8/2018
3689/VP-KTN Về việc chủ trương thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi tại xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng
3688/VP-KTN Về việc tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
3687/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025”
3685/VP-KTN Về việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
3684/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
3683/VP-KTN Về việc làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc về hoàn thiện Báo cáo đề xuất dự án
3682/VP-KTN Về việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
3681/VP-KTN Về việc cử cán bộ tham dự đào tạo về quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018
3680/VP-KGVX Về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3679/VP-KGVX Về việc xem xét các điều kiện thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
3677/VP-KGVX Về việc hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên