Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
639/VP-KTN Về việc tham mưu chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
638/VP-KTN Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Sơn Hà
637/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương
636/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
635/VP-KTN Về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành công trình: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm
634/VP-KTN Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 phục vụ nhiệm vụ chính trị từ 24-28/2/2019
633/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018
629/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
628/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
627/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Luật trẻ em trong năm 2017 - 2018
626/VP-NC Về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
623/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 08/TTr-SKHCN ngày 14/02/2019
622/VP-KTN Về việc dự thảo báo báo tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
46/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019
45/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
44/KH-UBND Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 - 2020
71/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
618/VP-KGVX Về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới
617/VP-KGVX Về việc tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hôi đối với đối tượng bảo trợ xã hội
616/VP-KGVX Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật
614/VP-NC Về việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
613/VP-KTN Về việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng CP
612/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018
611/VP-KGVX Về việc đầu tư hệ thống tiệt khuẩn dụng cụ y tế tập trung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh
610/VP-KTN Về việc xây dựng dự thảo báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
609/VP-KGVX Về việc xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
69/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng tại buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cao Minh, huyện Tràng Định
606/VP-TH Về việc báo cáo bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
600/VP-KGVX Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội
597/VP-KTTH Về việc thẩm định dự toán kinh phí mua sắm và danh mục mua sắm tập trung thiết bị cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đợt I năm 2019
43/KH-UBND Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
42/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 96-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách
66/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH; Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
65/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc
594/VP-KTN Về việc trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam
593/VP-KGVX Về việc giải quyết nội dung phản ánh của Báo Người đưa tin
591/VP-KTTH Về việc xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất trụ sở Đội QLTT số 1 (cũ)
589/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (phần đường sắt)
588/VP-KTN Về việc báo cáo thực trạng di dân tự do và đề xuất thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư tự do cấp bách
587/VP-KTTH Về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh