Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2943/VP-KTN Về việc đề nghị bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn
2937/VP-KTN Về việc sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 bằng công nghệ đất gia cố tro bay
2936/VP-NC Về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
2936/VP-NC Về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
2936/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
2933/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc
2931/VP-KTN Về việc phối hợp triển khai trạm đo mưa nhân dân trên địa bàn tỉnh
2930/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố
2925/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2018 (ngày 31/7/2018)
2924/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị miễn thuế nhập khẩu thiết bị thuỷ điện Khánh Khê của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Xăng
2923/VP-KTN Về việc giải quyết đối với một số hộ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng- giai đoạn III (đợt 2) thành phố Lạng Sơn
2921/VP-KTN Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác GPMB khu đất xây dựng Đền thờ và đường vào Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng
2920/VP-KTN Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch
2919/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch
2918/VP-KTN Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Mua sắm thiết bị lắp đặt hệ thống oxy thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường bệnh)
2914/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị mua lại dây chuyền sản xuất bê tông ly tâm
2913/VP-KTN Về việc liên quan đến công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
2912/VP-KTN Về việc tham dự Hội nghị về “Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”
2911/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần mỏ đá Môi trường PT
2910/VP-KTN Về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV của dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
2909/VP-KTN Về việc giải trình đề xuất thành lập Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng định giá tài sản
2906/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2904/VP-NC Về việc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2902/VP-KTTH Về việc điều chuyển ô tô phục vụ công tác và điều chuyển chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
2901/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2901/VP-NC Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2900/VP-NC Về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ
2898/VP-KGVX Về việc kết nối hệ thống Văn phòng điện tử eOffice
2895/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ
1395/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Công an tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích mở rộng Trụ sở Công an huyện Văn Lãng
1394/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Thất Khê để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa Khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
2885/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty cổ phần bất động sản Lan Hưng
2883/VP-KTN Về việc giao đất quy hoạch, xây dựng thao trường huấn luyện của Trường quân sự tỉnh
2882/VP-KTN Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
2881/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị tổ chức hội chợ tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Pháp Luật TPP
2880/VP-KTN Về việc điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
2879/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Hà
2877/VP-KTTH Về việc tham dự Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
2876/VP-KTN Về việc đề xuất dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc”
2875/VP-KGVX Về việc uỷ quyền dự Hội nghị tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn