Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2318/VP-KTN Về việc góp ý đối với Dự thảo Nghị định về vận tải đa phương thức
2313/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
2316/VP-KTTH Về việc đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
2315/VP-KTN Về việc nghiên cứu, khảo sát, đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2312/VP-KTTH Về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2311/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng
2308/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững
2307/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản trị trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành TNMT
2303/VP-KGVX Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về an toàn thực phẩm
2296/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn
2294/VP-KTN Về việc góp ý các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuỷ sản
2293/VP-KTN Về việc đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
2292/VP-KTN Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018
2290/VP-KTN Về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng tài trợ từ Dự án PPSSF theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2288/VP-NC Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
2285/VP-NC Về việc tham gia bài viết trên ấn phẩm đặc biệt của Báo Thế giới & Việt Nam nhân dịp Hội nghị Ngoại giao 30 và Hội nghị Ngoại vụ 19
2284/VP-KTN Về việc đề xuất dự án đầu tư khai thác đá vôi tại Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng
2283/VP-KTN Về việc thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2282/VP-NC Về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
1173/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Lỗ, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
551/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
2281/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị khen thưởng của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
2279/VP-KTN Về việc giá đất để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm
2275/VP-KGVX Về việc triển khai hoạt động đối thoại của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh
2273/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH khai thác mỏ Huyền Sơn.
2271/VP-KTTH Về việc lùi thời gian trình các nhiệm vụ đã giao tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 10/5/2018.
2270/VP-KTTH Về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn
2268/VP-KTN Về việc thẩm tra Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 15/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2267/VP-KTTH Về việc sửa đổi Quy định tổ chức, hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt
1165/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, giao cho Sở Tài chính quản lý
550/UBND-KSTT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
2256/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Tài chính
2255/VP-KTTH Về việc tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2251/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị
2250/VP-KTN Về việc rà soát lại số liệu diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh
2249/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong
2247/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 187/BC-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2242/VP-TH Về việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã quá thời hạn báo cáo
2240/VP-KGVX Về việc phối hợp tổ chức tọa đàm về Hành trình đỏ tại tỉnh Lạng Sơn
2230/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và thời gian thực hiện công trình Cấp điện khu vực biên giới Bản Chắt, huyện Đình Lập