Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
772/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
761/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
756/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
755/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao đất cho cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định
79/KH-UBND Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan
694/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu tái định cư số 1 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường), giao cho UBND huyện Cao Lộc để thực hiện giao đất tái định cư.
693/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường mầm non xã Văn An, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
685/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
674/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
673/QĐ-UBND Về sáp nhập Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn vào Cung Thiếu nhi Lạng Sơn và đổi tên thành Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn trực thuộc Tỉnh đoàn Lạng Sơn
671/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
670/QĐ-UBND Về việc giải thể Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 1 năm 2018
655/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
651/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
76/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
75/KH-UBND Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
74/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
73/KH-UBND Thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
72/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
634/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn
633/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê tại Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
71/KH-UBND Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn
70/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017
69/KH-UBND Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018
68/KH-UBND Về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
67/KH- UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tỉnh Lạng Sơn năm 2018
66/KH-UBND Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
65/KH-UBND Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
61/BC-CBTT Báo cáo tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
581/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
580/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Ban Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn vào Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn
579/QĐ-UBND Về việc giải thể Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
577/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018
63/KH-UBND Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
62/KH-UBND Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
61/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
60/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
59/KH-UBND Thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2018 - 2022
58/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn