Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4792/VP-NC Về việc đề nghị cung cấp thông tin công chức chính thức và công chức dự phòng dự kiến cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh
4790/VP-KGVX Về việc hướng dẫn hồ sơ xét thăng hạng đối với Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
4788/VP-KTN Về việc chương trình thăm, làm việc với Tập đoàn FLC
4787/VP-TH Về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019
4785/VP-KTN Về việc ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
4784/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
4783/VP-KTN Về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
4782/VP-KTN Về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
4781/VP-KTTH Về giá sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Đồng Đăng (địa điểm kinh doanh cũ).
4780/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định tại cơ sở y tế công lập sử dụng NSNN
4778/VP-KTN Về việc ủy quyền làm việc với Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai
160/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
159/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017
1206/UBND-KSTT Về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1203/UBND-NC Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với loại hình nhà cho thuê trọ, nhà vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ
4766/VP-KTN Về việc tham mưu thành phần, chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương
4765/VP-THCB Về việc đánh giá hiện trạng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đang ứng dụng phần mềm eOffice
4761/VP-KSTT Về việc đề xuất các danh mục TTHC trình Thủ tướng Chính phủ.
4753/VP-KGVX Về việc thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
158/KH-UBND Đầu tư công vốn ngân sách Trung ương tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (lần thứ hai)
4757/VP-NC Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh
4752/VP-KGVX Về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
4751/VP-KTN Về việc liên quan đến cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi
4750/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia về hỗ trợ sửa chữa công trình thủy lợi
4746/VP-KTN Về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
2414/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích cơ sở văn hóa (nhà văn hóa thôn)
4745/VP-KTN Về việc mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn
4742/VP-NC Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
4741/VP-KTN Về việc thực hện dự án khu vực khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên
4740/VP-NC Về việc thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự
4737/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường
4735/VP-KTN Về việc phương án phân luồng giao thông qua cầu Kỳ Cùng
4734/VP-KTTH Về việc phúc đáp những thắc mắc của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Chợ đêm Kỳ Lừa
4733/VP-KTTH Về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
4732/VP-KTTH Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018
4729/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định về xuất khẩu mặt hàng Thạch đen
4726/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018
4722/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2018
4721/VP-KSTT Về việc cấp phát Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
4716/VP-KTN Về việc bổ sung hồ sơ các dự án điện nông thôn giai đoạn 2019-2020