Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
96/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn
862/VP-KGVX Về việc thực hiện Công văn số 826/LĐTBXH-TCGDNN ngày 04/3/2019 của Bộ LĐ-TB&XH
857/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
855/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 425/BC-SGTVT của Sở Giao thông vận tải
849/VP-TTPVHCC Về việc phối hợp rà soát thực trạng và nhu cầu về trụ sở làm việc của các tổ chức Hội cấp tỉnh
846/VP-KGVX Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
845/VP-KTN Về việc xin chuyển thời gian thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019
842/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
841/VP-KGVX Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
833/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu sản xuất gạch chỉ lò nung công nghệ mới của Công ty TNHH Quyết Thắng
832/VP-KTN Về việc lập dự án xây dựng Bảng giá đất và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
831/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị giữ nguyên hiện trạng đất và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Bảo Lộc
830/VP-KTN Về việc sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
829/VP-NC Về việc đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam tại Công văn số 38/CV-KHVN
828/VP-NC Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Dự án 513
827/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng về pháo
445/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Khai thác đá Đông Phong thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
444/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan để quản lý theo quy định của pháp luật
94/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019 (ngày 04/3/2019)
826/VP-TH Về việc kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới
825/VP-KTN Về việc báo cáo tài chính năm 2018 Chương trình SupS
810/VP-KGVX Về việc nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật
809/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
808/VP-KGVX Về việc thực hiện Dự án `Truyền thông và giảm nghèo về thông tin` trong năm 2019
805/VP-KGVX Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
804/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Công văn số 672/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
803/VP-NC Về việc báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
801/VP-KGVX Về việc nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật
798/VP-KTTH Về việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019
796/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của nhà đầu tư thực hiện việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị hai bên đường QL1A phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
795/VP-KTTH Về việc phối hợp với Báo Thương hiệu và Công luận tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 trên địa bàn tỉnh
794/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn với Khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới
793/VP-KTTH Về việc mua sắm tập trung máy photocopy năm 2019.
791/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
790/VP-KTN Về việc rà soát dự án FDI có nội dung chuyển giao không bồi hoàn
789/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018
787/VP-KTN Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
786/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
194/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
88/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Lãng