Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3149/VP-KTN Về việc góp ý đối với nội dung Dự thảo Nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
3147/VP-KGVX Về việc dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI
3146/VP-KGVX Về việc giới thiệu, đề cử các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
3144/VP-KTN Về việc bố trí trụ sở làm việc cho Thanh tra Giao thông vận tải
3141/VP-KGVX Về việc báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
3139/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Công Dũng
3138/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn
3137/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ về giao bổ sung đất mở rộng vườn thực nghiệm
3136/VP-KTN Về việc kết quả rà soát các trường hợp được giao tái định cư tại quỹ đất kinh doanh thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc IV
3135/VP-KTN Về việc đăng ký tham gia chỉ đạo điểm thực hiện chương trình OCOP
3134/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
3133/VP-KTN Về việc thiết kế bản vẽ thi công dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
3132/VP-KTN Về việc kinh phí tập huấn lái xuồng để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
3127/VP-KTN Về việc dự Hội nghị triển khai dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc”
3124/VP-KGVX Về việc phối hợp thực hiện sản xuất phim tài liệu
1521/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công an huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất an ninh
1520/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia quản lý theo quy định
1516/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường mầm non Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1507/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường mầm non xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1506/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
1505/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích Đất cơ sở tín ngưỡng
1498/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để lập phương án đấu giá
3119/VP-KTN Về việc xử lý sạt trượt mái taluy dương dự án: Đường giao thông khu phi thuế quan (GĐ1), huyện Văn Lãng
3118/VP-KTN Về việc rà soát lập BCNCKT, TKCS chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo”
3117/VP-KGVX Về việc hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
3113/VP-KGVX Về việc xây dựng kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
3112/VP-KGVX Về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
3109/VP-KTN Về việc giải quyết kiến nghị về hỗ trợ đầu tư mô hình sản xuất nông nghiệp và đề xuất sửa đổi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017
3108/VP-KTN Về việc dự thảo nội dung trả lời Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương
3107/VP-KTN Về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018
3105/VP-KTN Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội
3103/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
3103/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
3101/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 giai đoạn 2017-2018
3098/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
3097/VP-KGVX Về việc góp dự thảo Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế
3096/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030
3094/VP-NC Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3092/VP-NC Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3090/VP-NC Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII