Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
918/VP-KTN Về việc tham mưu giải trình ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn”
917/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch dự toán chi thực hiện các Chương trình MTQG năm 2019
916/VP-TH Về việc tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
915/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về kinh tế tập thể
908/VP-KGVX Về việc tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019
907/VP-NC Về việc sáp nhận tổ chức, điều chỉnh biên chế khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền tỉnh Lạng Sơn
906/VP-KTN Về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu đô thị mới TMS tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
905/VP-KTN Về việc tiếp tục xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Ngân Sơn đối với dự án Khai thác du lịch trên sông Kỳ Cùng
111/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Hữu Lũng
98/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Cao Lộc, xã Tân Thành
902/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam
901/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội dung thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực GDNN
899/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
897/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến dự thảo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
896/VP-KTN Về việc đề xuất vị trí khu đất quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
894/VP-TH Về việc đăng ký bổ sung văn bản quy phạm pháp luật
893/VP-KTN Về việc quản lý, bảo trì, vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh
892/VP-KGVX Về việc tham mưu và triển khai thực hiện Công văn số 1003/BYT-MT ngày 28/02/2019 của Bộ Y tế
890/VP-KTN Về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019-2025
888/VP-KTN Về việc nghiên cứu, xây dựng Quy định về thực hiện một cửa liên thông giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
887/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị cắm mốc giới khu đất của Công ty TNHH Hà Sơn
885/VP-KTN Về việc triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
884/VP-NC Về việc đánh giá, xếp hạng các Ban Quản lý theo Thông tư số 36/2005/TT-BNV
882/VP-NC Về việc thống kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2019
881/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn
880/VP-KTTH Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công
878/VP-KTN Về việc đề nghị báo cáo kết quả triển khai trợ cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP
877/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
471/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích Đất cơ sở tín ngưỡng
467/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
202/UBND-NC Về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chức danh và thẩm quyền XPVPHC
201/UBND-KTN Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
104/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện 700 giường)
102/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bắc Sơn
872/VP-KGVX Về việc thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ LĐ-TB&XH
871/VP-KGVX Về việc triển khai Quyết định 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
868/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra các khu đất tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
866/VP-KTN Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
865/VP-TH Về việc chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
864/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị xin thu hồi, giao đất của UBND huyện Lộc Bình