Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2475/VP-TH Về việc triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội
2474/VP-KTN Về việc giới thiệu địa điểm cho Công ty cổ phần Đầu tư Châu á Thái Bình Dương
2473/VP-KTN Về việc đề xuất chủ trương nghiên cứu, đầu tư dự án Trường học Quốc tế liên cấp tại thành phố Lạng Sơn
2472/VP-KTN Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
2471/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Bình Gia
2469/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2465/VP-NC Về việc kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018
2462/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương
2461/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh về xây dựng cầu tập kết rác thải sinh hoạt tại khu xử lý rác thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng
2460/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV về cho phép sử dụng bãi đổ thải để chôn lấp tro, xỉ, thạch cao lâu dài
2459/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất
2458/VP-KTN Về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát
2456/VP-KTN Về việc thẩm định dự toán kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn
2455/VP-KTN Về việc thẩm định Đề án Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa đảm bảo được lương thực giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Văn Quan
2453/VP-KTN Về việc hoàn chỉnh Kế hoạch tập lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
2451/VP-KTTH Về việc đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019”
2450/VP-NC Về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Hội Đông y tỉnh và các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025
2449/VP-KSTT Về việc đề nghị góp ý đối với danh mục TTHC tổ chức thực hiện vào sáng thứ 7 hàng tuần tại UBND cấp huyện, cấp xã.
2445/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP
2444/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị Khóa X
2443/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về An toàn thực phẩm quý II năm 2019
2442/VP-KGVX Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
2439/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai
1118 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Lạng Sơn thuê đất tại Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
345/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Đình Lập
343/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng
2438/VP-KTN Về việc kiểm tra thông tin phản ánh trên báo chí
2437/VP-KGVX Về việc xây dựng chương trình làm việc về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW “về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới”
2435/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn
2434/VP-KTN Về việc phương án phân bổ dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2433/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc về bàn giao quỹ đất 12 % cho tỉnh
2432/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về bố trí trụ sở hoạt động
2431/VP-KTTH Về việc đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam lần thứ IV
2430/VP-KTN Về việc giải phóng mặt bằng Khu tái định cư thuộc dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng
2429/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
2428/VP-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ
2425/VP-KTTH Về việc rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất
2424/VP-KTTH Về việc thực hiện việc rà soát, tham mưu sắp xếp, quản lý sử dụng xe ô tô công
2422/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp