Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4639/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thảo Viên
4638/VP-NC Về việc tổng kết thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
4637/VP-KGVX Về việc hoàn thiện Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên và hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
4636/VP-KGVX Về việc đăng ký sự kiện hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Ninh Bình
2386/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2385/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Vân Mộng, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở văn hóa
4633/VP-KTN Về việc tham mưu hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 1b
4632/VP-KTN Về việc đầu tư xây dựng cảng cạn Lạng Sơn
4631/VP-KTTH Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4630/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự án Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
4629/VP-KTN Về việc kinh phí đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm đen tại Km1+00/QL.1B
4628/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn
4624/VP-KTN Về việc rà soát danh mục dự án chậm thực hiện trồng rừng thay thế
4624/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo đề xuất Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
4619/VP-NC Về việc tham mưu triển khai Kết luận của Bộ Công an về công tác PCCC
4323/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty cổ phần khai thác đá Đồng Tiến
4611/VP-NC Về việc chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 10/4/2015.
4610/VP-KTN Về việc đề xuất dự án phòng, chống thiên tai cấp bách sử dụng nguồn vốn nhà nước
4609/VP-TH Về việc góp ý dự thảo Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
4608/VP-KGVX Về việc xem xét hỗ trợ kinh phí phối giống cho đàn bò giống
4607/VP-KGVX Về việc Khảo sát Sức khoẻ phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018
4605/VP-KTN Về việc dự Hội thảo quốc tế về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
4604/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2014/NĐ-CP
4603/VP-KTN Về việc rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ
4602/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP Đông Đô Bắc Giang
4599/VP-KTN Về việc triển khai Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4598/VP-KTN Về việc thực hiện kiến nghị Kiểm toán năm 2017 Chương trình SupS
4597/VP-KTTH Về việc làm việc với Đoàn khảo sát kiểm toán nhà nước
4591/VP-NC Về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và Công nghệ
4591/VP-KTN Về việc xem xét Công văn số 951/BQLDA-QLDA1 của Ban Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
4590/VP-TH Về việc gửi tài liệu, hồ sơ họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/11/2018
4588/VP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4587/VP-KTN Về việc xem xét điều chỉnh vị trí cột điện 31 và 32 dự án đường dây 110KV sau TBA 220kV Lạng Sơn
4586/VP-KTN Về việc đề nghị giới thiệu địa điểm của Tập đoàn VinGroup – Công ty CP
4583/VP-KTN Về việc xem xét, đề nghị sửa chữa, cải tạo công trình Nhà hát ngoài trời Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh
4582/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
4578/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
4577/VP-KTN Về việc kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp Nhất về xin thuê đất để mở rộng bãi xe
4576/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
4575/VP-KTN Về việc chủ trương cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê đất