Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3786/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
3785/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố
3784/VP-KTN Về việc quy mô xây dựng cầu Pắc Luồng trên Quốc lộ 3B
3783/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số
3769/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV
3768/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ
3767/VP-KGVX Về việc nâng cấp phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu
3766/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ
1852/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1851/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định
441/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018
3764/VP-TH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị về phát triển bền vững
3759/VP-KGVX Về việc cung cấp số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại tỉnh
3757/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị giao đất xây dựng nhà văn hóa khối Hoàng Hoa Thám phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
3755/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
3753/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3752/VP-NC Về việc triển khai Quyết định số 1463-QĐ/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3751/VP-NC Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3750/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
3748/VP-KGVX Về việc kết nối hệ thống Văn phòng điện tử eOffice
3747/VP-KGVX Về việc tham mưu, đề xuất tham gia sự kiện văn hóa, du lịch tại tỉnh Cao Bằng
3742/VP-KTTH Về việc chuẩn bị nội dung giải trình với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh
3740/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
3738/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước
3737/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị nhập khẩu nguyên liệu sản xuất pháo hoa lễ hội của Công ty TNHH Thành Hiền
3735/VP-KTN Về việc xây dựng Trụ sở Công ty và chỗ ở cho cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty TNHH Long Tuấn
3734/VP-KTN Về việc khai thác mỏ đất sét Lân Hát, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn
3729/VP-KTN Về việc hướng dẫn Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn hoàn thiện thủ tục thực hiện dự án đấu tư
3728/VP-KTN Về việc chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản mỏ bauxit Cốc Hương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.
3727/VP-KTN Về việc rà soát, tổng hợp kinh phí thanh toán xi măng giao thông nông thôn tạm ứng trên địa bàn các huyện
3724/VP-KTN Về việc rà soát, tổng hợp kinh phí còn nợ khắc phục lụt, bão, đảm bảo giao thông bước 1 trên địa bàn toàn tỉnh
3723/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
3722/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố
3720/VP-TH Về việc triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
3720/VP-NC Về việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
3719/VP-KTN Về việc đầu tư dự án Hạ tầng khu tái định cư và dân cư Trần Quang Khải
3718/VP-NC Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
3715/VP-KTN Về việc góp ý với dự thảo đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo ATGT đường sắt
3713/VP-KTTH Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của HDND tỉnh
897/UBND-NC Về việc đính chính Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh