Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
264/GM-UBND Giấy mời Dự “Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc”
105/TB-ĐKT Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
262/GM-UBND Giấy mời Họp Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
261/GM-UBND Giấy mời họp làm việc với Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa
260/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật
259/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị thông qua biên bản kiểm toán.
258/GM-UBND Giấy mời dự họp công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của Bộ Công an
360/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ tại cửa khẩu Chi Ma
257/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017)
256/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
255/GM-UBND Giấy mời kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ tại cửa khẩu Chi Ma
254/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
253/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
252/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
251/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 (lần thứ 2)
354/TB-UBND Thông báo bổ sung nội dung họp tại Giấy mời số 246/GM-UBND ngày 30/7/2018
352/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng họp theo Giấy mời số 247/GM-UBND ngày 30/7/2018
249/GM-UBND Giấy mời họp xem xét việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
248/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017 - 2018
247/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình thực hiện dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
246/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà máy xi măng (cũ)
245/GM-UBND Giấy mời dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
243/GM-BTC Họp Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
242/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Thanh tra
241/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
239/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn công trình cầu Kỳ Cùng và khu vực lân cận
238/GM-UBND Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng
237/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
236/GM-UBND Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018
235/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Tờ trình số 51/TTr-SKHCN ngày 17/7/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
334/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Đoàn đại biểu đi công tác tại Liên bang Nga
234/GM-UBND Giấy mời họp thống nhất các nội dung, Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 10
233/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2018
232/GM-UBND Giấy mời họp Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm, xúc tiến hợp tác tại Liên bang Nga
230/GM-UBND Giấy mời dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Văn Quan, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
229/GM-UBND Họp Sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
228/GM-UBND Giấy mời dự họp về tổng hợp kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XVI
86/TB-TCT Thông báo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường
227/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018)
226/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản – Than Đông Bắc