Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
203/GM-UBND Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (ngày 24 tháng 6 năm 2019)
342/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
202/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
201/GM-UBND Giấy mời làm việc với Công ty Điện Lực Lạng Sơn
199/GM-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
198/GM-UBND Giấy mời Dự Lễ ký kết hợp đồng thực hiện dự án Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn
197/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Bình La, huyện Bình Gia
196/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay
193/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với huyện Đình Lập
192/GM-UBND Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 (ngày 13/6/2019)
190/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019
188/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
187/GM-UBND Giấy mời họp xem xét Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”
299/TB-UBND Thông báo kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý công trình xây dựng trái phép khu vực biên giới huyện Văn Lãng
186/GM-UBND Giấy mời dự làm việc, kiểm tra về tình hình phát triển du lịch huyện Hữu Lũng
184/GM-UBND Giấy mời dự họp về công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn
68/GM-BCĐ389 Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
295/TB-UBND Thông báo chương trình làm việc với Sở Xây dựng
182/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường về quản lý việc nhập khẩu, buôn bán loài Tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii
181/GM-UBND Giấy mời họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
179/GM-UBND Giấy mời dự họp nghe báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu qua địa bàn tỉnh
178/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
177/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp
176/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
282/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức cuộc họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
175/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét đề nghị quản lý và đầu tư xây dựng chợ Giếng Vuông
173/GM-UBND Giấy mời họp tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
172/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
171/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
170/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công
273/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
169/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
168/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính...
167/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
166/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
165/GM-UBND Giấy mời dự họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các nội dung khác có liên quan.
164/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
163/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
162/GM-UBND Giấy mời kiểm tra thực địa một số điểm quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
160/GM-BCĐ Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh