Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
477/GM-UBND Giấy mời dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XVI
476/GM-UBND Giấy mời dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia
700/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra các công trình xây dựng và hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Bình Nghi
698/TB-UBND Thông báo về việc kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019
475/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
474/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh
697/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp, làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn
473/GM-UBND Giấy mời Dự làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
471/GM-UBND Giấy mời họp xem xét, thống nhất Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
470/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia
469/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
468/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra các công trình xây dựng và hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bình Nghi
466/GM-UBND Giấy mời làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn
465/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 và giai đoạn 2
464/GM-UBND Giấy mời Họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2019
687/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về các nội dung tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
461/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 11/2019)
460/GM-UBND Giấy mời Dự làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
458/GM-UBND Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn
457/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư (Khóa XII) về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa,
456/GM-UBND Giấy mời Tổng duyệt các nội dung Chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019
455/GM-UBND Giấy mời về việc họp xem xét phương án xử lý nhà, đất của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Thư viện tỉnh
675/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
454/GM-UBND Giấy mời họp Đoàn kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2019
453/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
452/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về các nội dung tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
451/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét các nội dung liên quan đến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 và công tác quản lý Quỹ bảo vệ môi trường
670/TB-UBND Thông báo Rút nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019 (ngày 19/11/2019)
663/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian Họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
450/GM-UBND Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019
449/GM-UBND Giấy mời về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh)
660/TB-UBND Về việc bổ sung thành phần mời họp tại Giấy mời số 444/GM-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh
448/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 19 tháng 11 năm 2019)
447/GM-UBND Giấy mời họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
446/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt liên quan đến dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)
445/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh
444/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước
443/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020
2197/QĐ-UBND việc giao đất cho UBND xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất có di tích lịch sử - văn hóa
441/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị